Doorgaan naar artikel

Ambitie LTO: nul emissie middelen in 2030

Joris Baecke (LTO) en fruitteler Anton van Garderen bij door meeldauw aangestaste rode bessen struiken. "Soms red je het niet met biologische bestrijding."- foto: Ton van der Scheer

Joris Baecke (LTO) en fruitteler Anton van Garderen bij door meeldauw aangestaste rode bessen struiken. "Soms red je het niet met biologische bestrijding."- foto: Ton van der Scheer

Geen enkele emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. En daarvoor wereldwijd erkenning oogsten als duurzaamheidskampioen. Dat is de ambitie van LTO Nederland voor 2030.

Vanmorgen presenteerde Joris Baecke namens alle plantaardige sectoren aangesloten bij of gelieerd aan LTO Nederland ‘Gezonde teelt, gezonde toekomst’, de plannen voor plantgezondheid in 2030. Door voluit te koersen op het weerbaarder maken van de gewassen en de teeltsystemen kunnen de Nederlandse telers volgens Baecke toe naar een nul-emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater en het oppervlaktewater.

Naast het introduceren van meer resistente en tolerante rassen moet ook het gebruik van groene middelen zorgen voor meer ‘volhoudbaarheid’, aldus Baecke. In 2030 zou de Nederlandse tuinbouw daarmee mondiaal als koploper moeten worden gezien in kwaliteit en duurzaamheid.

Weerbaarheidswijzer en nulmeting biodiversiteit

“Om dit verhaal zo transparant en realistisch mogelijk naar de maatschappij te communiceren, willen we dit onafhankelijk laten monitoren”, aldus de portefeuillehouder plantgezondheid van LTO. “Er komt een weerbaarheidswijzer die de prestaties van onze bedrijven monitort in 2020, 2025 en 2030. En ook voor de biodiversiteit komt er in 2020 een nulmeting en in 2030 willen we een toename meten. Dat lijkt makkelijk, maar tot op heden is er een gestage afname. Die willen we niet alleen tot stilstand brengen, maar ook ombuigen.”

AH in begeleidingscommissie

In de begeleidingscommissie, die samen met LTO kijkt naar de voortgang van de ambitie van de Nederlandse boeren en tuinders, zitten Albert Heijn, Certis, Wageningen UR, Hoogheemraadschap Delfland en de Vlinderstichting.

Het ontbreken van grotere, prominentere ngo’s zoals Greenpeace of Natuur & Milieu is volgens Baecke geen probleem. “Onze organisaties hebben veel contacten met deze en andere ngo’s. Dit is geen eindverslag, maar het begin van een natuurlijk proces van communiceren en enthousiasmeren.”

Fruitteler: ‘Nul-emissie haalbaar’

De presentatie van LTO’s Ambitie Plantgezondheid 2030 vond plaats op het zachtfruitbedrijf van de familie Van Garderen in Schalkwijk. Teler Anton van Garderen ziet de ambitie van nul emissie naar het water als haalbaar. “Naar het oppervlaktewater halen we dat nu al bijna. Door windsingels driftarme spuitdoppen, betere spuittechnieken en het aanhouden van een brede spuitvrije zone langs de sloten komen we heel ver.”

Het voorkomen van emissie naar het grondwater is voorlopig nog een grotere uitdaging. “Mechanisch onkruid bestrijden is in rode bes niet zo makkelijk omdat het gewas niet zo diep wortelt. Daar moeten we met ons mechanisatiebedrijf nog goed over nadenken. In de tijd dat ik zelf teler ben, hebben we al winst behaald. Ik heb er mijn oude spuitschriftjes op nageslagen. Begin jaren 80 spoten we met een kalendertje en gebruikten we 76 kilo per hectare. Nu grijpen we alleen in waar en wanneer we een probleem waarnemen en komen we op minder dan 7 kilo per hectare.”

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin