Doorgaan naar artikel

‘Alweer verkiezingen’

Nog maar net zijn we bekomen van de uitslagen van de laatste gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar en nu zijn de campagnes voor de Waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen alweer volop losgebarsten.

Sinds ik naast broccoliteler ook politicus ben, herken ik meteen de verkiezingsretoriek op social media, wat nog extra haat en nijd geeft op de toch al zo gepolariseerde platforms. De neiging om je af te wenden is groot, maar voor boeren en tuinders staat er veel op het spel.

Belang van de Waterschappen

Ongetwijfeld zal in de media de meeste aandacht uitgaan naar de Provinciale Statenverkiezingen die, met alle hoofdpijndossiers die ze van de landelijke politiek krijgen toegeworpen, echt wel ergens over gaan. Naar mijn mening is het belang van de Waterschappen echter minstens zo groot of misschien nog wel groter dan die van de Provinciale Staten.

Hopen dat de storm meevalt, is geen winnende strategie. Dat weten wij maar al te goed

Nieuwe ramp ligt op de loer

De watersnoodramp is inmiddels al 70 jaar geleden, maar de geschiedenis lijkt zich te herhalen. Omwille van de veiligheid zou er jaarlijks € 2 miljard in het onderhoud van onze dijken moeten worden gestoken, maar voor dat onderhoud is slechts € 1 miljard uitgetrokken. Opnieuw worden adviezen van deskundigen in de wind geslagen en een nieuwe ramp ligt daarom op de loer. Hopen dat de storm meevalt, is echter geen winnende strategie. Dat weten wij maar al te goed.

Toenemende weersextremen

Dichter bij huis ervaren we steeds vaker de gevolgen van toenemende weersextremen, die dan weer zorgen voor droogteschade en dan weer voor waterschade aan de gewassen, met alle gevolgen van dien voor de voedselzekerheid. De Waterschappen zijn een grote speler in het bedenken en uitvoeren van een oplossing, voor enerzijds het vraagstuk van vasthouden van water voor tijden van droogte en anderzijds het daarmee in tegenstelling staande vraagstuk van het afvoeren van water bij wateroverlast.

Voor dit soort complexe vraagstukken hebben we niets aan politici die zich nauwelijks bewust zijn van het belang van de materie waarover ze besluiten moeten nemen. Wat we nodig hebben, zijn mensen met gezond verstand en kennis van zaken. Gebruik uw stem daarom wijs.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Peter Verschuren

broccoliteler

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin