Doorgaan naar artikel

Alterra krimpt flink in na fors verlies

Afbeelding: Alterra

Afbeelding: Alterra

Onderzoeksinstituut Alterra krimpt de organisatie de komende jaren in van 400 naar 340 volledige arbeidsplaatsen.

De krimp past bij een herstelplan dat de verlieslatende organisatie weer gezond moet maken. Dat schrijft Resource, een tijdschrift voor studenten en werknemers van Wageningen UR, waar Alterra onderdeel van is.

Verlies €4 miljoen

Alterra verricht strategisch en toegepast onderzoek ’ten behoeve van beleid, beheer en ontwerp van de groene ruimte’. De organisatie boekte vorig jaar een verlies van €4 miljoen, aldus Resource. Net als LEI Wageningen UR, een ander instituut, heeft Alterra last van een teruglopend aantal onderzoeksopdrachten vanuit het ministerie van Economische Zaken.

Opdrachten niet kostendekkend

Resource schrijft dat Alterra verlies heeft gemaakt op andere onderzoeksprojecten die onder meer voor de EU zijn uitgevoerd. De directie stelt vast dat veel onderzoeksprojecten niet kostendekkend zijn of erg weinig marge opleveren. Voortaan wordt, voordat een internationale opdracht wordt aangenomen, onderzocht of cofinanciering met Europees geld mogelijk is.

Geen gedwongen ontslagen

Alterra wil volgens het herstelplan in de toekomst niet meer op prijs concurreren met consultants en andere adviesbureaus. Directeur Bram de Vos van Alterra heeft volgens Resource, in een toelichting van het herstelplan, gezegd dat de krimp zonder gedwongen ontslagen zal plaatsvinden. Zo’n 30 formatieplaatsen verdwijnen doordat personeel met pensioen of vervroegd pensioen gaat. Nog eens 30 banen verdwijne,n onder meer door het niet verlengen van tijdelijke contracten.

De krimp bij de onderzoeksinstituten de laatste jaren staat in schril contrast met de groei van het aantal studenten en docenten van Wageningen UR.

Beheer
WP Admin