Doorgaan naar artikel

‘Alles opruimen, daar hebben we al 20 jaar goede ervaringen mee’

Johan Bax in Leende is aan het wachten totdat het loof van zijn asperges voldoende is afgestorven om het op te ruimen. Veel haast heeft hij niet.

“Vanaf begin december proberen we er het loof af te krijgen”, geeft hij aan. Dat is letterlijk zo bedoeld, want het materiaal wordt niet ingewerkt. “Je zit altijd met schimmels en met larven van de aspergevlieg. Onze ervaring is dat als je al het loof in het najaar van het veld haalt, je minder hoeft te spuiten. We doen het al wel 20 jaar op deze manier.”

Maaien en oprapen

Bax pakt de verwijderklus  aan met een door hemzelf ontwikkelde maaier, en een aangepaste opraapwagen. De maaier hangt aan een portaaltrekker, met twee horizontaal liggende schijven van enkele millimeters dik en zowat een meter doorsnede. Ze draaien enkele centimeters over elkaar heen. Daardoor blijven de randen scherp. Het maai-effect ontstaat doordat de draaisnelheid van de schijven wat hoger is dan de rijsnelheid. Vervolgens wordt met een opraapwagen tegen de maai-richting in gereden. De wagen heeft een stekende pick-up, waarmee de loofresten goed op te pakken zijn. Het materiaal wordt afgevoerd naar een perceel waar nooit asperges zullen komen, en daar gecomposteerd. “We zetten de hoop in de winter een paar keer om, waardoor er dan uiteindelijk heel weinig overblijft. De resten rijden we in het voorjaar uit met een mestverspreider, voorafgaand aan de teelt van maïs.”

Rul de winter in

Tegelijk met de maai-bewerking, worden de ruggen uit elkaar gedrukt. “De grond is dan meteen zwart. Laat het weer dat toe, dan frezen we er nog een keer doorheen tegen het onkruid. De grond ligt dan heel rul. Die laten heel de winter zo liggen, of we ploegen de grond weer op. Dat hangt van de weersomstandigheden af.”

Voorbereidingen herinplant

Op twee percelen volgt dit voorjaar een herinplant. De grond is hier de afgelopen zomer 75 centimeter diep geploegd, bekalkt, en er is een deel van de bemesting op gegaan. Daarna is gediepwoeld en in september een groenbemester gezaaid. Bij goede omstandigheden wordt dat gewas kort gemaakt. “In januari willen de grond nog een keer bemonsteren, om te zien of er nog aanvullende bemestingen nodig zijn. Dan wordt nog een keer gespit, tot hoogstens 45 centimeter diepte.”

AUTEUR JOOST STALLEN

Lees meer artikelen over asperge of bekijk actuele marktprijzen via GFactueel.nl/markt

Bekijk meer

Share this

Johan Bax. Foto: Bert Jansen
Johan Bax

aspergeteler

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin