‘Alle folie in het voorjaar redden we niet’

21-11-2019 | Laatste update op 19-09 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

De honneurs voor de bijdrage van Teboza waar Will Teeuwen en Rik Kursten de directeuren zijn, wordt deze keer waargenomen door Bert Peeters.

“Samen met Peter Geraets vorm ik het teeltteam, zoals wij dat noemen”, vertelt Peeters op 15 november. “Wij zijn verantwoordelijk voor alle teelttechnische zaken, zoals de bemesting, de gewasbescherming en de beregening, maar ook voor de praktische zaken rond het oogsten.”

Half november is het de loofbewerking die de aandacht vraagt. “Daar zijn we in de eerste week van november mee begonnen bij de percelen die toen al helemaal afgestorven waren. We wachten ook totdat het gewas echt helemaal afgestorven is om zoveel mogelijk suikers in de plant opgeslagen te krijgen. De eerste percelen zijn meestal de percelen waar we het vroegste in het seizoen zijn geëindigd met de oogst. De omstandigheden zijn tot nu toe goed, het loof laat zich gemakkelijk verwerken.”

Uitvoering loofbewerking

De loofbewerking gaat bij Teboza als volgt. “We klepelen het gewas een stukje boven het bed, zodat er nog een stukje stengel uit het bed steekt. Vervolgens gaan we er met een verpleegcultivator doorheen om de rijen tussen de bedden zwart te leggen en het onkruid eronder te krijgen. Meteen in de volgende werkgang snijden we met de Spargo de restanten van de stengels op 10 centimeter boven de plant af en tegelijkertijd wordt het bed weer ruw opgeploegd.

Allemaal handwerk

De vroegste percelen met rassen als Gijnlim, Prius en Frühlim, waar in het voorjaar minitunnels overheen komen te staan, ploegen we binnen 2 werkdagen na het ruw opploegen al definitief op met de zwart-wit folie er overheen. Dat gaat met een kleine frontfrees met daarachter een akkerbeddenfrees met afstrijkplaten om het bed glad te krijgen. Zo liggen de vroegste bedden dus nu al klaar en hoeven we er begin februari alleen nog de minitunnels over te zetten. Dat is trouwens een heel werk, want bogen zetten en de folie erover heen trekken is allemaal handwerk.”

Drukte in voorjaar

Dat de folie nu al gelegd wordt, heeft te maken met de omvang van het areaal dat Teboza teelt. “Met zo’n groot areaal red je het niet om alles in het voorjaar te doen. Op deze manier kun je in het najaar goede omstandigheden uitkiezen om de grond te bewerken en je hebt niet de druk dat je tijd tekort komt. Met het plaatsen van alleen al die minitunnels en het opploegen van de bedden op de latere percelen hebben we het in het voorjaar al druk genoeg.”

Teeuwen
Will Teeuwen mede-directeur Teboza
Meer over


Beheer