Doorgaan naar artikel

Alarm over stijgende tarieven en werkwijze NVWA

<em>Foto: Diederik van der Laan</em>

<em>Foto: Diederik van der Laan</em>

46 organisaties zeggen dat het zo niet verder kan met de NNWA en haar ‘buitensporige en disproportionele kosten en werkwijze’. Ze sturen een brandbrief aan EZ-staatssecretaris Van Dam.

Namens maar liefst 46 brancheorganisaties uit de agri- & food sectoren heeft NEPLUVI-voorzitter Gert Jan Oplaat een brandbrief gestuurd aan staatssecretaris Van Dam van het ministerie van Economische Zaken en minister Schippers van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

‘Kosten en werkwijze NVWA buitensporig en disproportioneel’

De brancheorganisaties vinden dat de kosten en de werkwijze van de NVWA buitensporig en disproportioneel is geworden. Dit alles zorgt in Nederland voor een negatief ondernemingsklimaat, verstoring van het consumentenvertrouwen en ongelijk Europees speelveld, aldus Oplaat

NVWA-tarieven ‘niet kostendekkend door te berekenen’

De agri- & foodsectoren zeggen in de brief niet tegen het kostendekkend doorberekenen van de werkzaamheden van de NVWA te zijn, voor zover dit gevraagde dienstverlening en service betreft. Maar de stijging van ruim 10% sinds 1 mei van dit jaar is buitenproportioneel volgens de organisaties. Daarbij wijzen ze er op dat in verschillende omringende Europese lidstaten de overheden, in tegenstelling tot Nederland, een deel van de (export)keuringskosten en controlekosten voor haar rekening nemen. Dit ondermijnt de concurrentiepositie voor Nederlandse bedrijven enorm, stellen de brancheorganisaties.

Onvrede over ‘onnodig’ strikte werkwijze NVWA

Behalve over de enorme kosten is men ook ontevreden over het feit dat de NVWA in hun ogen de wetgeving strikter dan noodzakelijk interpreteert. Hierdoor wordt, in tegenstelling tot overige lidstaten, de ruimte onnodig beperkt, stelt Oplaat in de door hem ondertekende brief. Het gevolg is dat Nederlandse bedrijven het relatief moeilijk hebben om producten te ontwikkelen, te produceren en te exporteren. De gevolgen zijn onnodige recalls, vernietiging van producten (voedselverspilling) en andere kosten in de keten. Ook dit zorgt ervoor dat Nederlandse bedrijven niet onder gelijke voorwaarden kunnen concurreren met bedrijven uit omliggende landen.

Het gevolg is dat Nederlandse bedrijven het relatief moeilijk hebben om producten te ontwikkelen, te produceren en te exporteren.

Brancheorganisaties willen lagere NVWA-tarieven en effectievere werkwijze

De agri- & food-brancheorganisaties willen graag in gesprek met de bewindslieden over hoe de NVWA risicogerichter, efficiënter en tegen lagere tarieven kan gaan werken. Er moete een kerntakendiscussie komen over waar, en op welke wijze, de NVWA bij bedrijven zou moeten keuren en handhaven en hoe dit bekostigd moet worden, valt te lezen in de brandbrief. Als er binnenkort geen verdere actie op wordt ondernomen zijn de agri & food sectoren bang dat zij haar innovatieve en vooruitstrevende karakter niet kunnen behouden en uitbouwen.

Bekijk meer

Delen

Image
Eric Beukema

redacteur ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin