Doorgaan naar artikel

Al veel reacties op gewaslijst winterteelten

Winterprei is een van de gewassen die wel op de lijst van wintergewassen staat. - Foto: Peter Roek.

Winterprei is een van de gewassen die wel op de lijst van wintergewassen staat. - Foto: Peter Roek.

De gewaslijst winterteelten die het ministerie van LNV onlangs bekendmaakte, leidt tot veel reacties. Dan gaat het met name om gewassen die niet op de lijst staan en om de datum van 1 oktober.

Als het om vollegrondsgroenten gaat, ontbreken op de gewassenlijst winterteelten gewassen als bataat, bleekselderij, ijsbergsla, bladgewassen als lollo’s, eikenbladsla en radicchio, venkel, witlofwortelen en savooiekool. Deze gewassen worden momenteel tot laat in de herfst geoogst.

Op de lijst staat wel aardbeivermeerdering, maar niet de normaalteelt en doorteelten van aardbeien buiten (in tunnels).

Lijst van gewassen

De groentegewassen die wel op de lijst staan zijn: andijvie, asperge, bloemkool (winterproductie), broccoli, Chinese kool, knolselderij, pastinaak, peen (winter), prei (productie in winter), rabarber, rode en witte kool, schorseneer, spinazie (in winter gezaaid), spitskool, spruitkool, wortelpeterselie en kruidenteelten. Kijk hier voor de volledige lijst.

Datum van 1 oktober

De datum van 1 oktober is gekozen omdat uit wetenschappelijk onderzoek bekend is: hoe eerder het vanggewas wordt ingezaaid, hoe effectiever het is voor de opvang van stikstof. Iedere week later inzaai, zorgt voor bijna een halvering van de opgenomen hoeveelheid stikstof. Het ministerie van Landbouw heeft over deze kwestie advies ingewonnen bij de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM).

In de reacties wordt vaak aangegeven dat bepaalde gewassen op 1 oktober nog niet volledig volgroeid en daarom nog niet aan de oogst toe zijn. Ook wordt gewezen op de consequentie dat groentegewassen dan veel eerder dan nu al uit Zuidelijke landen geïmporteerd zullen worden, wat minder duurzaamheid is.

Ook wordt aangegeven dat telen op basis van een kalenderdatum een onnatuurlijk idee is, zeker in het licht van de veranderende klimaatomstandigheden. Daarvan is dit jaar een uitermate sprekend voorbeeld.

Korting op stikstofgebruiksruimte

Zoals de plannen nu zijn, gaat er gekort worden op de stikstofgebruiksruimte op het betreffende perceel als daar ná 1 oktober nog een vanggewas op wordt gezaaid. De korting betreft de hoeveelheid stikstof die een vanggewas vastgelegd zou hebben bij tijdig zaaien. Bij zaaien vóór 1 november zou de korting de helft zijn van de potentieel opgenomen hoeveelheid stikstof door het vanggewas. De korting geldt alleen voor zand- en lössgronden. Het vanggewas moet minimaal tot 1 februari blijven staan.

Reageren tot 18 november

Het ministerie roept telers en andere betrokkenen op te reageren. Dat kan tot 18 november op de website overheid.nl. Op basis van de reacties kan de huidige voorgenomen conceptwetgeving nog gewijzigd worden. Op 1 januari 2023 moet de nieuwe wetgeving ingaan.

 

Beheer
WP Admin