‘Al na 6 weken een scherm, dat kan natuurlijk niet’

16-07-2018 | Laatste update op 31-08 | |
Peter Verschuren - Foto: Joost Stallen
Peter Verschuren - Foto: Joost Stallen

Broccolitelers Peter en Martijn Verschuren hebben dit jaar moeite met het vinden van juist personeel. De broccoliprijs is goed, maar dat wordt mede veroorzaakt door onvoldoende kwaliteit.

Broccoliteler Peter Verschuren is blij met het personeel dat op het bedrijf van hem en zijn broer Martijn in Raamsdonk aan het werk is, maar het is wel ‘een moeizaam gebeuren’. Het aantal mensen is op peil, maar omdat een groot deel onervaren is, schort het nog weleens aan productiviteit en/of kwaliteit. “Je wil dat het goed zit met beide, maar het is vaak het een of het ander. Er zijn er bij die snijden rustig schermen van 5 centimeter. Daar moet je wel alert op zijn.”

Peter Verschuren - Foto: Joost Stallen

Peter Verschuren – Foto: Joost Stallen

Verschuren voorzag dit voorjaar al dat de personeelsvoorziening stroef zou verlopen. Een advertentie op de internationale personeelswebsite Eures leverde vorig jaar nog honderden reacties op, deze keer bleef dat beperkt tot enkele tientallen reacties, waarvan een flink deel ongeschikt.

Wegfrezen

Gunstiger gaat het met de prijsvorming, signaleert Verschuren. “Die is beter dan we verwachtten. We waren bang dat dat een moeizaam verhaal zou worden.” Hij baseerde zijn voorbehoud op de late start van de oogst, waardoor direct veel product op de markt zou kunnen komen. Bovendien zat in het begin Spaanse broccoli in de weg. “Dat kan direct een minder gunstige prijsstemming geven. Toen we begonnen met snijden, was dat het geval, maar al met al is het nog meegevallen. De reden is minder fraai, ik denk dat er veel broccoli gefreesd is vanwege onvoldoende kwaliteit. Zo ook bij ons.”

Oogst van broccoli met een oogstband. - Foto: Wick Natzijl

Oogst van broccoli met een oogstband. – Foto: Wick Natzijl

Als mogelijke oorzaak wijst Verschuren op de sterk wisselende temperaturen in april en mei. “Vroege rassen zijn daar erg gevoelig voor. In het ras Sirtaki vormde zich 6 weken na het planten al een scherm, dat kan natuurlijk niet. Daarna volgde het ras Malibu met mooie, zware schermen, maar met fijne en grove korrels, die bovendien licht en donker gekleurd waren. Dat zag er niet uit. We hebben de beste schermen eruit gehaald, de rest is blijven staan. Sinds begin juni snijden we het ras Ironman, vanaf dat moment is het ook gaan lopen met de prijsvorming. Vanaf augustus beginnen we ook in het ras Triton.”

Waterstand

Met de huidige broccoli is het ook een uitdaging om de kwaliteit goed te houden. “We zijn nu 3 à 4 weken aan het beregenen”, aldus Verschuren midden vorige week (10 juli), “maar met temperaturen richting 30 graden wordt het er niet beter op.” Laat ik het zo zeggen: “Naar omstandigheden gaat het goed, maar je krijgt geen topopbrengsten. Daarom is het gunstig dat de markt goed is, ook met verkoopacties die de supermarkten langer tevoren hadden ingepland.”

‘Percelen moeten altijd over water beschikken, en dat zit wel goed’

Verschuren beschikt zelf over een haspel, aangevuld met apparatuur van enkele verhuurders van de broccolipercelen. “Percelen moeten altijd over water beschikken, dus dat zit wel goed. Maar wel zo lang als het duurt, want de waterstand in de sloten wordt steeds lager. Dat geeft nu nog geen problemen, maar we hebben er ervaring mee, omdat drie buurmannen tegelijk uit dezelfde watergang beregenden.

Meeldauw

Vorig week gaven insecten (nog) geen problemen, wel had een planting last van meeldauw gehad. “Ik denk dat dat er in april in gevallen is, toen met een hoosbui. Wellicht dat die infectie met het beregenen weer actief werd. We hebben er niet tegen gespoten, want we rekenden er niet op. Het heeft wat schade gegeven, misschien hadden we toch moeten behandelen. Maar dat is achteraf.”

Als schoorsteenvegers

Er wordt ook nog volop geplant. “Dat gaat ook wat moeizamer dan normaal. Het personeel op de plantmachine ziet er aan het eind van de dag uit als schoorsteenvegers. We zijn nu bezig met volgteelten. Na het planten moet je direct beregenen, maar je moet de plantenresten van de voorgaande teelt ook meteen frezen, om te voorkomen dat die restanten al het nog aanwezige vocht uit de grond wegtrekken.”

Auteur: Joost Stallen

Verschuren
Peter Verschuren broccoliteler
Meer over


Beheer