Akkoord met loonbod, oproepwerk nog breekpunt

05-03-2020 | Laatste update op 14-09 | |
In de glastuinbouw werken op piekmomenten 125.000 werknemers, waarvan 35.000 vast in dienst. - foto: Gerard Boonekamp
In de glastuinbouw werken op piekmomenten 125.000 werknemers, waarvan 35.000 vast in dienst. - foto: Gerard Boonekamp

De vakbonden sturen de werkgevers een ‘eindbod’ voor toch een nieuwe CAO Glastuinbouw. Vorige week liepen de onderhandelingen vast.

FNV en CNV geven in de brief aan het loonbod van 4,5% van de werkgevers te accepteren. Maar ook dat ze niet akkoord kunnen gaan met de manier waarop in de tuinbouw met oproepkrachten wordt omgegaan.

Een oproepkracht laten komen, maar het werk dan toch een dag naar achter schuiven zonder die oproepkracht te hoeven betalen “dat kan niet waar zijn”, aldus FNV-onderhandelaar Sander Martins.

Tijd niet wijzigen

De bonden stellen dat de aanvangstijd van een dienst zonder extra compensatie wel verzet mag worden naar een later tijdstip op dezelfde werkdag. Maar deze werknemer kan vervolgens niet verplicht worden om na de eindtijd van de oorspronkelijke oproep door te werken. Ook moet de wijziging van de aanvang van de arbeidstijd wel vooraf gemeld worden door de werkgever. Als een werknemer al naar het werk is gereisd, kan de werkgever de tijd niet meer wijzigen. Voor het tot 4 dagen vooraf afzeggen van een oproepkracht hadden de bonden al een staffel neergelegd, waarin het toch nog te betalen loon afneemt naarmate eerder is afgebeld. Dat is een compromis ten opzichte van de volledige loonbetaling, die in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is opgenomen voor het tot 4 dagen vooraf afbellen.

Flexcontracten terugdringen

Een ander punt waar de bonden aan vasthouden is het al aan de onderhandelingstafel besproken punt van flexcontacten omzetten in vaste contracten. “Daarom hebben we in het eindbod opgenomen dat werkgevers een werknemer na 12 gewerkte maanden een vast contract moeten aanbieden ter grootte van het gemiddeld aantal uren dat in de laatste 12 kalendermaanden door die werknemer is gewerkt”, aldus Martins.

Verjaringstermijn vakantiedagen

Daarnaast moeten er afspraken gemaakt worden over de verjaringstermijn van vakantiedagen. “Wij kunnen leven met het feit dat dit naar 2 in plaats van 5 jaar wordt teruggebracht, maar wel onder de voorwaarde dat dit niet geldt voor de bestaande opgebouwde dagen.”

Twee weken bedenktijd

De werkgevers hebben 2 weken de tijd om zich over het eindbod van de bonden te buigen. Als er een ‘nee’ volgt, dan beraden de bonden zich met hun leden op verdere stappen om druk op de werkgevers in de glastuinbouw te zetten. Dat zal in elk geval inhouden dat FNV en CNV de medewerkers in de tuinbouw intensiever gaan informeren over hun rechten als er geen cao meer is en de Wab en andere arbeidswetten volledig van kracht zijn, zoals feitelijk nu al het geval is.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer