Doorgaan naar artikel

Akkoord landbouwministers raakt tuinders

Image

EU-landbouwministers willen het mogelijk maken dat EU-geld wordt overgeheveld van directe betalingen aan boeren en tuinders (premies en toeslagen) naar plattelandsbeleid.

Dat is één van de uitkomsten van het akkoord dat de landbouwministers sloten dinsdagavond.  Met de toekomstige verruiming van de hectarepremie voor vrijwel alle grondgebonden teelten, raakt deze maatregel ook de tuinbouw. LTO is teleurgesteld over dat besluit, omdat het bovenop een verlaging komt van het Nederlandse landbouwbudget van 15 procent.

Het akkoord maakt verder melding van een nieuw instrument, de algemeen verbindend verklaring. Producentenorganisaties kunnen onder voorwaarden bij het ministerie een algemeen verbindend verklaring aanvragen voor belangrijke maatregelen op gebied van voedselveiligheid en plantgezondheid. Dat betekent dat alle tuinders voor dat product aan de maatregelen moeten deelnemen.

Op gebied van crisisbeheersing gaan de lidstaten niet verder dan de voorstellen van de Europese Commissie. Overigens wordt voor de GMO-regeling nog een aparte hervormingsronde gestart en moet de raad van ministers nog overeenstemming bereiken met het Europees Parlement en Europese Commissie over de voorstellen.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin