Doorgaan naar artikel

‘Akkerbouw en vollegrond bundelen krachten’

Foto: Canva/Wendy Wei premium

Foto: Canva/Wendy Wei

LTO Nederland heeft besloten de vakgroepen akkerbouw en vollegrond vanaf 2021 volledig te integreren.

Regelmatig kom ik hem op vergaderingen tegen, Jaap van Wenum als voorzitter van LTO-vakgroep Akkerbouw. Dat is ook logisch, want er zitten veel raakvlakken tussen de belangen van de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt. Denk maar aan een kleiner wordend middelenpakket of aan de mineralendiscussie. Natuurlijk zijn er ook verschillen, zo is voor ons het beleid rond arbeid en de beschikbaarheid van goed personeel belangrijk. In de akkerbouw speelt het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid daarentegen een grote rol.

Efficiënter en slagvaardiger werken in 2021

Maar in negen van de tien gevallen vertegenwoordigen Van Wenum en ik exact dezelfde belangen met dezelfde standpunten. Daarom heeft LTO besloten de vakgroepen akkerbouw en vollegrond volledig te integreren. Vanaf volgend jaar gaan we werken in de nieuwe opzet.

We willen in een nieuwe rankere, slankere organisatie sneller anticiperen op actuele ontwikkelingen

Ik denk dat dit een goede ontwikkeling is, zodat we als LTO efficiënter en slagvaardiger kunnen werken. Weliswaar zijn we goed georganiseerd, maar we zijn toch ook een soort van kolossale zeetanker die moeilijk te manoeuvreren is. We willen in een nieuwe rankere en slankere organisatie sneller kunnen anticiperen op actuele ontwikkelingen. De nieuwe opzet heeft overigens niets te maken met bezuinigen, want de bestaande budgetten blijven gehandhaafd en de personele ondersteuning vanuit LTO blijft hetzelfde. Wel zal de samenwerking ervoor zorgen dat we onze begrotingen beter in toom kunnen houden. Hoe de nieuwe vakgroep eruit gaat zien, is nog onderwerp van overleg.

Nieuwe manieren van kennisontwikkeling

In de groenteteelt nemen steeds meer gewasgroepen initiatieven voor nieuwe manieren van kennisontwikkeling. Veel van deze groepen zijn goed georganiseerd. Als LTO-vakgroep Vollegrondsgroenten haken we hierop in door mee te denken over de belangenbehartiging. Twee keer per jaar roepen we de voorzitters van de gewasgroepen bij elkaar om gezamenlijke knelpunten te bespreken. Daar gaan we vanuit LTO dan mee aan de slag. Dat zal niet veranderen.

Ik denk dat we samen krachtiger komen te staan om onze belangen te behartigen

De vrees dat de belangen van onze sector gaan ondersneeuwen bij die van de veel grotere akkerbouwsector, deel ik niet. Natuurlijk is onze sector kleiner en krimpt het aantal ondernemers snel. Maar ik denk dat we door deze samenwerking alleen maar krachtiger komen te staan om onze belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Delen

Image
Niels Zuurbier

LTO-vakgroepvoorzitter vollegrondsgroenten

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin