Doorgaan naar artikel

AH wil teeltprogramma open stellen; SMK ziet kans fusie

Albert Heijn stelt het teeltprogramma Beter voor Natuur & Boer open voor andere partijen. Stichting Milieukeur roept op tot samenwerking.

De supermarktketen Albert Heijn wil het merk Beter voor Natuur & Boer transformeren naar een breed toegankelijk topkeurmerk van Milieu Centraal. Dat betekent concreet dat ook andere supermarkten het merk mogen gaan gebruiken. Als supermarkten dat doen, kunnen meer boeren en telers producten afzetten onder de voor het merk geldende voorwaarden.

Meer partijen en boeren kunnen aansluiten

Door de programma’s van een privaat bedrijfslogo naar een breed toegankelijk keurmerk te veranderen, wil de supermarktketen naar eigen zeggen actief bijdragen aan een nieuw voedselsysteem in Nederland. Een woordvoerder van AH licht toe dat er voor de bestaande ketens niets veranderd. ‘We stellen de ketens niet open, maar de programma’s.’ Wel kunnen meer partijen en boeren zich aansluiten. In nieuwe ketens binnen hetzelfde keurmerk met dezelfde afspraken over verdienmodel, compensatie van duurzaamheidsinvesteringen en afnamegaranties.

Onderbrengen bij derde partij

Momenteel is AH nog eigenaar van het beeldmerk Beter voor Natuur & Boer, maar dat wordt een onafhankelijke partij. Dit is volgens een woordvoerder nodig om een topkeurmerk bij Milieu Centraal te worden.

In totaal zijn momenteel 1.100 boeren en telers bij het Beter voor Natuur & Boer-programma aangesloten. Het gaat om langlopende afspraken met 450 melkveehouders, 100 varkenshouders, 200 pluimveehouders en 360 groente- en fruittelers in Nederland. Jaarlijks worden de programma’s onafhankelijk gecontroleerd door certificerende instanties en getoetst op ambitie, betrouwbaarheid en transparantie door Milieu Centraal.

Milieu Centraal kent momenteel 12 topkeurmerken waaronder Biologisch, Beter Leven en On the way to PlanetProof. De onafhankelijke voorlichtingsorganisatie definieert topkeurmerken als koplopers onder de keurmerken op voeding die de hoogste eisen stellen op het gebied van milieu, dier en mens.

Eén duurzaamheidskeurmerk voor voeding

In reactie op het AH-nieuws roept Stichting Milieukeur AH op om samen te werken aan één duurzaamheidskeurmerk voor voeding. SMK voert al topkeurmerk On the way to PlanetProof voor een groot aantal categorieën versproducten als agf, sierteelt, zuivel en eieren. Volgens SMK tonen de systemen van AH en SMK inhoudelijk veel gelijkenissen. Voor groenten en fruit zijn de milieu-eisen van het AH-systeem wel iets hoger ingeschat dan PlanetProof door Milieu Centraal in een weging.

Kostenverlaging

Eén transparant keurmerk voor duurzamere versproducten verlaagt volgens SMK de kosten voor boeren en telers op het gebied van verduurzaming en certificatie, en versterkt de positie van boeren en tuinders om hun duurzamere producten ook internationaal te verwaarden. Het zou bovendien de mogelijkheden vergroten om aan te sluiten bij overheidsregelingen, en erkenning te krijgen van maatschappelijke organisaties en consument.

Medeauteur: Jeroen Verheul

Share this

Afbeelding
Jan Willem Veldman

redacteur Food&Agribusiness

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin