AH: extra eisen duurzame AGF tonen en compenseren

20-01-2021 | Laatste update op 10-08 | |
AH-schap AGF. Foto: AH
AH-schap AGF. Foto: AH

Albert Heijn wil zijn 200 vaste groente- en fruittelers nog duurzamer laten produceren, dat ook tonen en ervoor betalen.

Het is mogelijk dat marktleider Albert Heijn bij zijn vaste gangbare groente- en fruittelers borden langs de percelen plaatst met het ‘Beter voor’-bedrijfslogo, blijkt uit een kleine rondgang langs AH-telers. ‘Beter voor’ is het programma dat al in de zuivel is ingevoerd met een meerprijs en nu wordt uitgerold naar groenten en fruit. Telers zijn door hun afnemer op de hoogte gebracht van de nieuwe plannen van Albert Heijn. Over borden wordt ook nagedacht.

Het ‘Beter voor’-programma zal naast afspraken over afnamegarantie van de oogsten en eerlijke prijzen, ook compensatie voor extra duurzaamheidsinitiatieven bieden. De hoogte van de compensatie is niet bekend.

FDF: ‘Compensatie zuivel te laag’

Voor het al bestaande AH-programma Beter voor Koe, Natuur en Boer is de meerprijs voor de extra duurzaamheidseisen 5 cent per liter melk. Daarvan zegt Farmers Defence Force (FDF) dat het de extra kosten niet dekt. Of dat voor groente- en fruittelers ook zal gelden, is nog niet duidelijk.

De prijsdruk op die zuivelmarkt is ook groter dan op de markt voor groenten en fruit. Een van de doelen van FDF is supermarkten te bewegen boeren en tuinders een eerlijke prijs te betalen. Het ‘Beter voor‘-programma is voor FDF niet voldoende.

Vergelijking PlanetProof

Dat Albert Heijn kiest voor het programma ‘Beter voor’ in de groente en fruitketen betekent dat de eisen transparant worden. Zo noemt MilieuCentraal dit keurmerk een ‘top bedrijfslogo’ en vergelijkbaar met On the Way to PlanetProof. Qua transparantie en controle scoort dat keurmerk wel iets hoger.

Stichting Milieukeur, de organisatie achter On the Way to PlanetProof, gaat niet over een meerprijs, maar maakt zich daar wel sterk voor. Het heeft geen signalen dat, na Albert Heijn, nu ook andere ketens volgen voor compensatie van PlanetProof-investeringen.

Extra eisen

Eén teler bevestigt dat hij door zijn afnemer op de hoogte is gebracht, maar details zijn nog niet bekend. Wel weet hij dat hij een insectenhotel moet plaatsen en mogelijk een bord. Ook heeft hij al signalen dat in de teelt aanscherpingen worden voorbereid. Welke dat zijn, kan hij nog niet zeggen.

Albert Heijn noemt zelf volledige vruchtwisseling, het zaaien van groenbemesters bij vollegrondsgroente of het inzaaien van akkerranden met bloemen en kruiden en het overstappen op 100% groene stroom.

Een andere fruitteler heeft vertrouwen in de stappen van de marktleider. “Er wordt vaak negatief geschreven over Albert Heijn, maar het is echt niet zo dat het steeds voor minder moet.” Over de nieuwe eisen en mogelijke compensatie was hij niet op de hoogte.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer