‘AH en Jumbo de fout in met landaanduiding agf’

31-07-2018 | Laatste update op 25-07 | |
AH en Jumbo de fout in met landaanduiding agf
AH en Jumbo de fout in met landaanduiding agf

Jumbo en Albert Heijn hebben een klacht aan hun broek vanwege foute landaanduidingen op hun groenten en fruit.

De activisten van Foodwatch klagen de supermarkten aan bij de Reclame Code Commissie vanwege een vijftiental gevallen van onjuiste of ontbrekende aanduidingen van het land van herkomst van groente of fruit. Informatie over het land van herkomst is een wettelijke verplichting van elke verkoper van verse groente en fruit.

‘Land van herkomst steeds belangrijker’

“Consumenten vinden het steeds belangrijker om te weten waar hun voedsel vandaan komt”, stelt campagneleider Sjoerd van de Wouw van Foodwatch. “Dat blijkt ook uit de ophef die vorige week ontstond over de iets te kleine en daardoor onverkoopbare pruimen van een Zeeuwse fruitteler.” Maar ook consumenten die om politieke redenen liever geen product uit een bepaald land willen kopen hebben recht op de informatie, aldus Foodwatch.

Onduidelijkheden bij AH

Een kleine steekproef leverde een aantal onduidelijkheden op: aanduidingen op de bordjes stroken niet met aanduidingen op de verpakking. Pruimen bij AH die volgens het bordje uit Chili komen blijken toch uit Nederland afkomstig. En biologische spitskool die volgens het schapkaartje uit Nederland komt heeft op de verpakking Spanje als landaanduiding. Ook is het geregeld zo dat op het schapkaartje is te lezen ‘Land van herkomst: zie verpakking’ terwijl op de verpakking geen landaanduiding is te vinden.

Jumbo slordig met appels

Bij Jumbo werden met name verkeerd aangeduide appels aangetroffen, waarvan onduidelijk was of ze nu uit Chili of Peru kwamen. Uit de steekproef kan Foodwatch niet opmaken of het puur om slordigheid gaat of dat er een lijn zou zitten in de fouten met de aanduiding. Van de Wouw: “Het gaat ons erom dat hoe dan ook het recht van de consument op juiste informatie wordt geschonden.”

NVWA verantwoordelijk voor handhaving

De NVWA is verantwoordelijk voor het controleren en eventueel beboeten van groenteverkopers. De klacht is daar nog niet neergelegd. “De Reclame Code Commissie toetst ook op handhaving van de wet en je hebt er sneller een uitspraak”, aldus Van de Wouw. Of en wanneer een uitspraak volgt is nog niet bekend.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer