Doorgaan naar artikel

Agrovision introduceert Mineralenplanner

De CropVision Mineralenplanner van softwareleverancier AgroVision geeft telers direct inzicht in de resterende gebruiksruimte van dierlijke mest, stikstof en fosfaat.

Hiermee sluit AgroVision aan op de wens van klanten om tijdens het groeiseizoen inzicht te houden in de benutting van de gebruiksruimte. Gezien de complexiteit van de regelgeving is dat niet zo eenvoudig. Met de Mineralenplanner ziet de ondernemer in één oogopslag hoeveel beschikbare gebruiksruimte er nog is. De Mineralenplanner is een aanvullende module op het teeltregistratiesysteem van CropVision en kost € 150 per seizoen.

Normen steeds strenger

De regels rondom het meststoffengebruik zijn steeds strenger geworden en de bemestingsnormen zullen in de toekomst verder aangescherpt worden. Door aanvullende regels worden de berekeningen steeds complexer. De CropVision Mineralenplanner rekent de beschikbare ruimte exact voor de teler uit en geeft gedurende het jaar inzicht in de benutting van de beschikbare ruimte. Dit geldt voor dierlijke mest, overige mestsoorten en kunstmest. Bij de berekening van de Mineralenplanner worden alle beschikbare gegevens uit het teeltregistratieprogramma meegenomen. Denk hierbij aan de resultaten van recent grondonderzoek, grondsoort, grondgebruik, bemestingstoestand, mestsoort en de omvang van de percelen en de gewassen en soms zelfs de rassen.

Een voorbeeld van het dashboard van de Mineralenplanner. De registratie is per perceel, de planner rekent dat door naar bedrijfsniveau. - Foto: AgroVision

Een voorbeeld van het dashboard van de Mineralenplanner. De registratie is per perceel, de planner rekent dat door naar bedrijfsniveau. – Foto: AgroVision

Planning noodzakelijk

“Om de mestruimte zo goed mogelijk te kunnen benutten, is een goede planning noodzakelijk”, zegt Kees Vogelaar, teeltspecialist bij AgroVision. “Voor het bemestingsseizoen begint, hebben telers veelal met een adviseur een bemestingsplan gemaakt. Het daadwerkelijke verbruik wijkt echter meestal af van de planning. Bij de planning weet je de exacte samenstelling van de geleverde organische mest nog niet. Het is daarom noodzaak om dit goed te blijven monitoren, om niet aan het eind van het jaar voor verrassingen te komen te staan. Door de koppeling van de Mineralenplanner aan de teeltregistratie wordt het mestverbruik, resultaten van nieuwe grondonderzoeken en het teeltplan automatisch verwerkt in de berekening.”

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Luuk Meijering

redacteur akkerbouw

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin