Doorgaan naar artikel

AgriVer: Brede Weersverzekering wordt onbetaalbaar

Foto: Peter Roek premium

Foto: Peter Roek

Marien Boersma, directeur van de Onderlinge Hagelverzekering Maatschappij (AgriVer), is niet erg positief over de ontwikkeling die de Brede Weersverzekering doormaakt.

Dat werd duidelijk tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van AgriVer dinsdagmiddag in Zwolle. Voor een zaal met een veertigtal leden sprak de AgriVer-directeur zijn zorgen uit over de toekomst van de verzekering. Boersma: “De Brede Weersverzekering blijft de gemoederen bezighouden. De verzekering is destijds opgezet als vervanging voor de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS), een regeling die bedoeld was voor extreme situaties. Volgens mij is de Brede Weersverzekering nu aan het evolueren tot een ordinaire schadeverzekering, die op termijn onbetaalbaar zal blijken. De vraag is dan ook of het belang van de sector er op deze manier uiteindelijk nog wel mee gediend wordt.”

‘Dat bij verzekeren de schade uit de premie betaald moet kunnen worden is voor velen een eyeopener’

Volgens Boersma zijn lang niet alle verzekerden er van doordrongen dat er een relatie is tussen de betaalde premie en de uitgekeerde vergoedingen voor geleden schade. “Dat bij verzekeren de schade uit de premie betaald moet kunnen worden is voor velen een eyeopener, dat geldt ook voor de stelling dat je alleen moet verzekeren tegen schades die je zelf niet kunt dragen.”

Europese beleid baart zorgen

Een ander punt van zorg is voor Boersma het Europese beleid ten aanzien van de weersverzekering. “Er zijn plannen voor veranderingen. Het is de vraag of ons vergoedingssysteem van schade per perceel nog wel houdbaar blijft. Er zijn plannen om schade per gewas te gaan bepalen. Ook lijkt er sprake de drempel voor een schade-uitkering te verlagen naar 20% (is nu 30%, red.). Bij dergelijke plannen wil ik hier wel nadrukkelijk nogmaals stellen dat de schade wel uit de premie moet komen.” Boersma laat de aanwezigen weten dat hij binnenkort in een gesprek met het Ministerie van Economische Zaken zijn zorgen over de ontwikkeling van de Brede Weersverzekering onder de aandacht zal brengen.

Tot september nauwelijks schade

Toch is Boersma niet ontevreden over het jaar 2017. “We sluiten het jaar af met een positief resultaat.” Tot september was er nauwelijks schade, maar in die maand werd het land getroffen door stormen, windhozen en extreme neerslag. Hierdoor kwam uiteindelijk de post schade-uitkering uit op ruim € 2,5 miljoen, een kleine 2 ton minder dan 2016. Van die € 2,5 miljoen namen herverzekeraars een kleine € 1,5 miljoen voor hun rekening. Het nettoresultaat van AgriVer kwam in 2017 uit op € 562.000, ruim € 250.000 minder dan een jaar eerder.

Weersextremiteiten nemen toe

Een ding is voor AgriVer duidelijk: 2018 is heel anders begonnen dan 2017. De eerste maanden van het jaar leverden al forse storm-, water-, en hagelschade op. Boersma: “De weersextremiteiten nemen toe, ook uit provincies waar we tot nu toe bijna nooit meldingen hadden, zoals Drenthe, komen steeds vaker schadegevallen.” Om schades in de toekomst zoveel mogelijk te beperken zegt de verzekeraar ook in overleg met waterschappen te zijn om tot een verbeterd waterbeheer te komen.

Delen

Image
Eric Beukema

redacteur ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin