Doorgaan naar artikel

Agrifirm geeft inzicht in milieu-impact middelengebruik

Agrifirm wil boeren en tuinders inzicht geven in de impact van de middelen die ze gebruiken. Dit in de hoop dat teelten waarvoor steeds minder middelen beschikbaar zijn, toch mogelijk blijven.

Teelten zoals spruiten of cichorei worden steeds moeilijker, zo niet onmogelijk, omdat er steeds minder middelen beschikbaar zijn om het gewas te beschermen tegen ziekten en plagen. Agrifirm wil voorkomen dat dit bij meer teelten gaat gebeuren. De coöperatie wil telers inzicht geven in hun milieu-impact en hoe zich dit verhoudt met hun collega-boeren, met de verwachting dat dit inzicht ook tot een duurzamere teelt kan leiden.

Agrifirm is bekend als veevoerleverancier, maar bedient ook vollegrondsgroentetelers en akkerbouwers met bijvoorbeeld zaaigoed en gewasbeschermingsmiddelen. Willem Unger, directeur plantaardig bij Agrifirm, ergert zich aan de verschillende maatregelen rondom gewasbescherming, net als veel telers en belangenbehartigers.

Beleid naar doelsturing

Net als in de discussie over mestbeleid, moet ook op gebied van gewasbescherming het beleid richting doelsturing, vindt Agrifirm. “De regels schieten hun doel voorbij. Teelten dreigen te verdwijnen, terwijl het doel moet zijn: de reductie van milieubelasting, met behoud van rendement in de onderneming.”

Milieudruk verminderen

In oktober is Agrifirm gestart met een dashboard waarin telers en hun adviseur inzicht krijgen in de milieu-impact van hun teelten. De eerste stap is volgens Unger namelijk kennis: “Dan hopen we daarna de stap te kunnen maken om ook echt de milieudruk te verminderen. Meten is weten, momenteel weten telers en adviseurs nog te weinig. Maar veel van die data hebben we. Onze adviseurs weten wat telers gebruiken, tot op perceelniveau.”

Hoe telers het dashboard vinden werken, moet nog blijken. Het is pas net uitgerold onder de klanten en adviseurs. “Voor de boeren en tuinders zit er geen extra werk in”, verduidelijkt plant-directeur Unger. “Alle gegevens zijn immers al bekend bij de adviseurs. Zij hebben de kennis en willen dat ook overdragen aan de telers.”

Share this

Afbeelding
Lydia van Rooijen

Voormalig redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin