Agrarische ondernemers somberder gestemd

27-08-2019 | Laatste update op 31-08 | |
Foto: VidiPhoto
Foto: VidiPhoto

De Agro Vertrouwensindex is fiks gezakt. Alleen glastuinders scoren een plus op een kwartaal geleden.

De Agro Vertrouwensindex van Wageningen Economic Research is in het tweede kwartaal van 2019 met bijna 5 punten gedaald van 14,9 naar 10,1. Zo’n sterke daling kwam begin 2016 voor het laatst voor. Vooral vollegrondstuinders (groente zowel als fruit) en varkensboeren waren negatiever dan een kwartaal geleden.

Het is overigens al sinds de start van de Wageningse vertrouwensindex zo dat het vertrouwen in het tweede kwartaal van een jaar lager is dan in het eerste. De allergrootste vertrouwensdeuk liep de agrarische sector op van het eerste op het tweede kwartaal in 2015 van 16,1 naar 7,8. De allerlaagste stand ooit werd gemeten in het vierde kwartaal van 2014: 7,7 punten.

Glastuinders optimistischer

Alleen de glastuinders hebben het laatste kwartaal iets meer vertrouwen in hun onderneming dan in het eerste kwartaal van 2019: van 17,8 naar 19,6. Nog niet het hoogste score in de glastuinbouw ooit; dat was 27,7 in het eerste kwartaal 2017, de laagste een 2,8 in het derde kwartaal 2013.

Open grond zakken weg

Opvallend is de daling van het vertrouwen in de opengrondstuinbouw. De vollegronds- en fruittelers, alsmede bloembollen- en boomkwekers, waren in de periode 2016-2018 altijd positief gestemd, met het eerste kwartaal van 2016 een piek van 30,0 punten, de hoogste waarde van alle deelsectoren ooit. Maar daar lijkt nu een einde aan te zijn gekomen. De in het eerste kwartaal van 2019 ingezette daling gaat nu verscherpt door. Met een score van 14,5 zitten de opengronders nog wel boven het gemiddelde van de gehele land- en tuinbouw.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer