Agrarisch vertrouwen stijgt, tuinbouw verdeeld

21-02-2019 | Laatste update op 16-08 | |
Ondernemers in de open teelten zien het zonnig in - Foto: Henk Riswick
Ondernemers in de open teelten zien het zonnig in - Foto: Henk Riswick

Tuinders in de open grond hebben van alle agrarisch ondernemers het meeste vertrouwen in hun bedrijf en hun toekomst. Glastuinders zijn minder optimistisch.

Dat blijkt uit het meest recente cijfer van de Agro Vertrouwensindex van Wageningen UR voor het vierde kwartaal van 2018. De index voor de gehele agrarische sector is voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2017 weer gestegen, naar een gemiddelde van 13,4 punten. Dat is nog wel een stuk verwijderd van het hoogste indexcijfer van 22,1 in het vierde kwartaal van 2013.

Open teelten zonnig

De telers van vollegrondsgroenten en fruit, maar ook bloembollentelers en boomkwekers, scoren van alle deelsectoren het hoogst met een indexcijfer van 25. Dat cijfer is in het vierde kwartaal van 2018 1,3 punt hoger dan een kwartaal eerder. De reden voor deze stijging is vooral de toename van de stemming van de huidige situatie op het bedrijf (4,5 punten) bij een beperktere daling van de index voor de middellange termijn (1,4 punt).

Grootste piek in vierde kwartaal 2016

Opvallend is overigens dat de opengrondstuinbouw sinds de start van de Vertrouwensindex altijd een stijging van het vertrouwen noteerde in het vierde kwartaal. De grootste piek was in het vierde kwartaal van 2016, toen het vertrouwensindexcijfer binnen deze deelsector in een kwartaal steeg van 13,7 naar een absoluut record voor alle sectoren ooit van 29,9.

Lees verder onder de grafiek

Bron: Agrimatie.nl

Bron: Agrimatie.nl

Toekomstverwachtingen stabiel

De Agro Vertrouwensindex is een samenvoeging tussen de stemmingsindex (huidige situatie op het bedrijf) en de index van de toekomstverwachtingen over 2 à 3 jaar. Die toekomstverwachtingen zijn binnen alle sectoren redelijk stabiel. De fluctuaties in de totale index worden vooral veroorzaakt door de inschatting van de huidige bedrijfssituatie. Behalve in de open teelten steeg het vertrouwen ook in de melkvee- en varkenshouderij.

Lees verder onder de grafiek

Bron: Agrimatie.nl

Bron: Agrimatie.nl

Glastuinders minder optimistisch

Het vertrouwen dat glastuinders in hun bedrijf hebben, is in het vierde kwartaal van 2018 echter vrij fors gedaald, van 20,9 naar 17,0. Alleen de pluimveehouders scoorden een grotere min. De vertrouwensindex voor de glasgroente en sierteelt onder glas beweegt zich, ondanks de voorzichtige stijgingen in de eerste 3 kwartalen van 2018, in een duidelijk dalende trend vanaf het hoogste punt van 27,7 begin 2017. Zowel de stemmingsindex als de index van de verwachtingen van glastuinders voor over 2 à 3 jaar daalden, maar zitten nog boven het agrarisch gemiddelde.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer