AGF-markt hoopt op impuls retail en vraag Rusland

23-03-2020 | Laatste update op 08-06 | |
Wassen en sorteren van appels. - Foto: Wouter van Assendelft
Wassen en sorteren van appels. - Foto: Wouter van Assendelft

De groentemarkt lijkt behoefte te hebben aan impulsen uit supermarkten. Berichten over hervatting van export naar Rusland lijken voorbarig.

Verschillende media maken melding van een tijdelijke gedeeltelijke opschorting van het Russische importverbod op groenten en fruit uit de EU, als coronamaatregel. Ook de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) meldt dat berichten hierover zijn verschenen. Het zou gaan om een lijst essentiële goederen waarop appels, wittekool en wortelen staan, maar geen peren. Nederlandse overheidsvertegenwoordigers in Moskou verwachten nieuwe regelgeving, maar achten de kans op zo’n verruiming klein.

Nog geen coronamaatregelen

Een vraagimpuls wordt door afzetpartijen toegejuicht, blijkt uit een rondgang. Niemand kon de berichten uit Rusland bevestigen. De huidige afzetmarkt voor groenten en fruit opereert nu nog grotendeels zonder maatregelen. Waar overschotten zijn bij telers in het horecasegment, zijn er sociale initiatieven om nieuwe markten te vinden.

Komkommer onderuit

Bij de bulkproductie is de prijs van komkommer onderuitgegaan. Er wordt nog geen product uit de markt genomen, zo melden bestuurders. In België wordt voorlopig vastgehouden aan de klok en wordt niet bemiddeld. Dinsdag vergaderen de afzetorganisaties in Nederland, maar onduidelijk is wat op de agenda staat.

Retail stapt in asperges

Voor asperges is de hoop gevestigd op retail. Supermarkten als Jumbo en Albert Heijn zijn deze week groot ingestapt op deze voorjaarsgroente. Met de aanzwellende supermarktprogramma’s komt mogelijk meer schot in de afzet. Maandag was dat nog niet zichtbaar in de prijsvorming, overigens.

Europese ministers vergaderen

Deze week wordt meer bekend over een mogelijk vangnet voor de land- en tuinbouw. In Nederland wordt gewerkt aan een noodfonds door het crisisteam tuinbouw, LTO en het ministerie van LNV. Woensdag komt de Europese landbouwraad bijeen. Te verwachten is dat landen ook in Europees verband om speciale maatregelen vragen.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer