Afspraak oogst-op-stam aardbei houdt geen stand

28-09-2018 | Laatste update op 01-08 | |
Aardbeien. - Foto: Joost Stallen
Aardbeien. - Foto: Joost Stallen

Het Gerechtshof Den Bosch oordeelt dat fiscale afspraken voor afname van oogst-op-stam verkochte aardbeien niet standhouden.

De leverancier van de aardbeien uit Cyprus was in deze keten geen eigenaar van de aardbeien, ondanks de beoogde oogst-op-stamconstructie. Dat heeft fiscale consequenties, oordeelde de rechter in hoger beroep. Een leverancier van product via de oogst-op-stamconstructie kan wel als landbouwer worden aangemerkt als aan de voorwaarden wordt voldaan. Nu was hij een tussenpersoon.

Teruggave

De leverancier is geen echte landbouwer, oordeelde de rechter. Hierdoor bestond geen recht voor de speciale landbouwvoorwaarde (landbouwforfait). Daarmee heeft de Nederlandse afnemer van de partij aardbeien en frambozen te veel belasting betaald en recht op teruggave. De Nederlandse afnemer had deze belasting in 2011 wel voldaan, maar stopte daarmee in 2012 na advies ingewonnen te hebben.

Direct contact

Over deze niet betaalde belasting ontstond een rechtszaak, waarbij de rechtbank eerder anders besloot en de afnemer dwong de belasting te voldoen aan de tussenpersoon. In hoger beroep is de afspraak dus anders uitgelegd. Zo had de afnemer in Nederland direct contact met de telers om hoeveelheden bij levering af te spreken.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer