Af van belasting over fictief rendement

30-12-2021 | Laatste update op 22-08 | |
Ploegen in de klei. - Foto: Peter Roek
Ploegen in de klei. - Foto: Peter Roek

Het afschieten van de vermogensbelasting door de Hoge Raad heeft ook gevolgen voor verpachters van landbouwgrond.

De zogeheten vermogensrendementsheffing in box 3 is nu gebaseerd op een fictief rendement, waarover 30% belasting wordt geheven. De fiscus gaat al deze hele eeuw uit van een rendement van 4%, ook al is de rente op spaarrekeningen inmiddels 0% of zelfs negatief.

Voor landbouwgrond in privébezit dat wordt verpacht aan derden, geldt ook zo’n fictief rendement. Dat fictieve rendement wordt in de praktijk niet gehaald. Het kan er zelfs op neerkomen dat verpachters meer belasting betalen dan dat ze aan pachtinkomsten ontvangen.

De Hoge Raad heeft onlangs een spaarder gelijk gegeven die bezwaar maakte tegen de belastingaanslag over zijn vermogen. Dat vermogen bestaat vooral uit spaargeld. De aanslagen over de jaren 2017 en 2018 moeten flink omlaag voor de betreffende persoon en anderen die zich bij deze procedure hebben aangesloten.

Teller belastingaanslagen kan oplopen

Vooralsnog gaat het over de jaren 2017 en 2018 en komen misschien alleen degenen in aanmerking die al een bezwaar hebben ingediend. De gevolgen kunnen echter veel groter worden.

De uitspraak van De Hoge Raad is volgens fiscalisten zo fundamenteel dat het mogelijk ook voor latere jaren kan gelden. Bovendien geldt de uitspraak voor veel meer mensen dan de groep die al bezwaar had gemaakt voor de jaren 2017 en 2018. Dan gaat het niet om tienduizenden belastingaanslagen, maar kan de teller oplopen tot honderdduizenden aanslagen.

Volgens Frank Rademaekers van ABAB Belastingadvies, tevens lid van de vaksectie recht van Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB), is het effect nog lastig in te schatten. Zijn advies aan mensen met privévermogen is om goed te kijken naar aanslagen waarvan de bezwaartermijn nog niet is verlopen. Alsnog bezwaar maken kan dan een optie zijn in afwachting van een regeling waarnaar nu gekeken wordt.

Kritiek op belastingstelsel

De huidige manier van belasting heffen op vermogen op basis van fictieve rendementen ligt al jaren onder vuur. Aanpassing van het stelsel was onder Rutte III al in de maak en is ook opgenomen in het nieuwe regeerakkoord. Een vernieuwd stelsel, waarin het daadwerkelijk rendement van vermogen (waaronder dus ook verpachte landbouwgrond) belast wordt, zou echter niet voor 2025 in werking treden. De uitspraak van de Hoge Raad zet deze termijn echter onder druk. De verwachting is immers dat belastingbetalers standaard bezwaar gaan maken tegen de huidige toepassing van de vermogensrendementsheffing.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer