Doorgaan naar artikel

Advies: onderzoek echte klimaatwinst biologisch

Klimaatwinst van een 15% aandeel biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt is niet zeker.

Dat schrijven onderzoekers van Wageningen University & Research in een rapport over het perspectief voor de biologische landbouw in Nederland. Het rapport werd gemaakt in opdracht van het ministerie van LNV. De omschakeling van 15% van de gangbare teelt (naar biologisch) gaat samen met een lagere opbrengst groente per hectare. Het omvormen naar biologisch draagt zo bij aan het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstelling, maar de onderzoekers hebben twijfels over de totale klimaatwinst. De CO2-emissie per hectare daalt, maar per kilo is de uitstoot juist hoger.

Die discussie loopt al langer, maar onderzoekers roepen op dit in kaart te brengen. “Of het per saldo leidt tot netto klimaatwinst in Europa of wereldwijd hangt af van vele factoren. Het is aan te bevelen dit nader in kaart te brengen”, schrijven de onderzoekers. Het is de eerste van tien aanbevelingen die de WUR-onderzoekers doen aan het ministerie.

Arbeid en vraag knelt

De onderzoekers keken naar alle factoren die bepalen of de Europese plannen haalbaar zijn van 15% biologisch aandeel. Momenteel is er in Nederland weinig arbeid beschikbaar en de arbeid is relatief duur. Innovatie en technische ontwikkelingen zijn nodig voor het bestrijden van onkruiden. Zo kan het probleem van arbeid omzeild worden bij groei van het areaal biologische groententeelt en akkerbouw.

Een belangrijke belemmering voor de groei van het biologisch areaal in Nederland is de groei in de vraag naar biologische producten. Er is nog te weinig vraag. Een toename van de vraag in Nederland en de Europese Unie is nodig om te voorkomen dat een groter aanbod de prijzen van biologische producten laat dalen. Daarvoor staan plannen in de steigers, maar worden gehinderd door de economische zorgen op dit moment.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin