Advies: lokaal afwegen of hagelkanon kan

21-12-2012 | Laatste update op 25-10 | |
Advies: lokaal afwegen of hagelkanon kan

De huidige regelgeving biedt in principe voldoende aanknopingspunten om het gebruik van antihagelkanonnen in de fruitteelt te reguleren.

Dat stelt de Raad van State in een advies  tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer).

Vanwege het bijzondere geluidskarakter van antihagelkanonnen en het beperkte gebruik past het niet goed om een algemene norm te stellen in het Activiteitenbesluit. Volgens de Raad van State is door verschillende partijen bij inspraak gevraagd om zo’n eenduidige regeling om het gebruik van dergelijke schokgolfgeneratoren mogelijk te maken, maar daar kiest de Raad van State niet voor.

Er is al meer duidelijk hoe een aanvraag dient te worden behandeld, stelt de Raad van State. Na een Tweede Kamer motie is een vergunning nodig voor een kanon. Daarvoor is een lokale afweging nodig tussen de overlast voor omwonende burgers en bedrijven en de overlast. Voor geluidsregels wordt gewezen op een geluidsnorm voor industrielawaai.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer