Doorgaan naar artikel

Advies Landsadvocaat bepalend voor kansen aardwarmte

Voor de zomer komt de Landsadvocaat met een advies over hoe boringen naar aardwarmte in aangewezen drinkwatergebieden kunnen plaatsvinden.

Winning van aardwarmte en drinkwater staan op gespannen voet met elkaar. Veel provincies hebben extra reserveringsgebieden voor drinkwaterwinning aangewezen. In principe mag daar niet geboord worden naar aardwarmte, eventueel is een schuine boring dan nog wel mogelijk naar het juiste gebied, schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief (EZK) in antwoorden op kamervragen.

Hoezeer de aanwijzing tot drinkwatergebied de winning van aardwarmte gaat belemmeren, hangt mede af van het advies van de Landsadvocaat. Deze moet een juiste juridische interpretatie geven van de term ‘gebied aangewezen of gereserveerd voor de winning van drinkwater uit grondwater’. Als het een beperkte interpretatie is, mag de provincie zelf eisen stellen aan het gebruik van dit gebied. Zo heeft Limburg veel van dit soort gebieden aangewezen en is de noodzaak van aardwarmte daar juist groot. De uitkomst van het advies is dan belangrijk voor de kansen van de energietransitie.

Als de Landsadvocaat een ruime interpretatie voorziet, dan is doorboring van de grondwaterpakketten niet toegestaan, ondanks eventuele bepalingen van de provincie. Dat geldt ook voor putten met dubbele bebuizing. Daar is het risico op lekken van aardwarmtewater naar drinkwater minimaal.

Ondiepere aardwarmte Limburg veiliger

Naast waterwingebieden is er nog een beperking voor aardwarmte. In Limburg speelt namelijk ook nog een verhoogd risico van grondbevingen (seismische activiteit). Rond Venlo bevinden zich twee geothermieprojecten voor de tuinbouw die uit een dieper gelegen laag produceerden. Deze projecten zijn wegens lichte aardbevingen stilgelegd. De laag waaruit deze projecten produceerden heeft een hoger dan gemiddeld risico op seismiciteit. Er zijn wel ondiepere zanden aanwezig in de Noordzeegroep, en deze bieden mogelijk een veiliger alternatief voor geothermie, schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief (EZK) in antwoorden op kamervragen. Voor de zomer komt Vijlbrief ook met een update over proefboringen die in Limburg moet plaatsvinden. In Eindhoven is al wel een proefboring geweest die meer informatie kan opleveren over de potentie van ondiepere bodemlagen voor aardwarmte (Roerdalsenk).

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin