Doorgaan naar artikel

Adema: geen bindende duurzaamheidseisen in pachtstelsel

GroenLinks zou in het pachtstelsel graag voorwaarden opnemen om biologische landbouw en natuurinclusieve landbouw te stimuleren, maar landbouwminister Adema wil daar niet aan. Foto: ANP premium

GroenLinks zou in het pachtstelsel graag voorwaarden opnemen om biologische landbouw en natuurinclusieve landbouw te stimuleren, maar landbouwminister Adema wil daar niet aan. Foto: ANP

Landbouwminister Piet Adema wil geen bindende duurzaamheidseisen opnemen in het nieuwe pachtstelsel. Dat blijkt uit zijn antwoorden op vragen van Kamerleden.

“Het past niet om duurzaamheidsafspraken via de pacht te verplichten, omdat de pachtwetgeving overal in Nederland geldt, terwijl de noodzakelijke duurzaamheidsafspraken per locatie verschillend zullen zijn”, aldus Adema. “Uitgangspunt blijft dat de pachtwetgeving duurzaamheid faciliteert, maar niet oplegt”, benadrukt de minister.

GroenLinks zou in het pachtstelsel graag voorwaarden opnemen om biologische landbouw en natuurinclusieve landbouw te stimuleren, maar Adema wil daar niet aan. Als bijvoorbeeld opgenomen wordt dat landbouwgrond die ingezet wordt als natuurinclusief of als biologische grond niet meer regulier gebruikt mag worden, kan dit verpachters demotiveren om pachters toe te staan om over te stappen naar deze teeltwijzen, vreest de minister. Wel moet het nieuwe pachtbeleid faciliterend werken voor partijen om afspraken te kunnen maken over duurzaamheid of bijvoorbeeld biologische landbouw.

Gesprek over pachtstelsel loopt

Pachters- en verpachtersorganisaties zijn momenteel in gesprek over een nieuw pachtstelsel. Adema wil hen tot de zomer de tijd geven om met een voorstel te komen dat, eventueel na een debat met de Tweede Kamer, tot nieuwe wet- en regelgeving moet leiden. De veldpartijen zijn nog in gesprek over zaken als de bedrijfstoets, pachtvormen, de pachtprijs en hoe de duurzaamheidscriteria precies worden vormgegeven.

Adema gaf eerder al aan dat hij het stelsel wil omvormen door langlopende pacht aantrekkelijker te maken door de pachtprijs voor kortlopende pacht te maximeren en de prijs voor langlopende pacht vrij te maken. Daarnaast denkt hij eraan om de frequentie van kortlopende teeltpacht voor bepaalde teelten in te perken, afhankelijk van de bodemsoort. Op die manier moet het landgebruik beter aansluiten bij de eisen van de nitraatrichtlijn, de kaderrichtlijn water en het GLB.

Bekijk meer

Delen

Image
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin