Doorgaan naar artikel

Adema weet nog niet of hij voor of tegen toelating glyfosaat is

Hoe Nederland in oktober gaat stemmen over de vernieuwde toelating van onkruidverdelger glyfosaat blijft nog onduidelijk.

Minister Piet Adema van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meldde donderdag in de Tweede Kamer dat het kabinet nog geen standpunt heeft bepaald over de positie van Nederland in het Permanent Comité voor Planten, Dieren, Voeding en Veevoer (Scopaff) rondom toelating glyfosaat.

Volgende week presenteert de Europese Commissie een conceptvoorstel in het Scopaff om de werkzame stof glyfosaat voor een periode van 15 jaar opnieuw toe te laten. Tijdens de Scopaff-vergadering op 12 en 13 oktober nemen de lidstaten een definitief besluit.

Tegenstemmers toelating glyfosaat

De Partij voor de Dieren (PvdD) en GroenLinks (GL) dienen een motie in waarin zij verzoeken tegen de toelating van glyfosaat te stemmen. Indieners Leonie Vestering (PvdD) en Laura Bromet (GL) benadrukken dat de onkruidverdelger niet alleen planten doodt, maar mogelijk ook schadelijk is voor mensen, dieren, en het leven in bodem en water. Ze wijzen hierbij met name op mogelijke kankerverwekkende eigenschappen en neurotoxische effecten van de stof.

Schadelijke effecten glyfosaat

Het Europese agentschap voor chemicaliën heeft uitgesproken dat er geen reden is om te veronderstellen dat glyfosaat kankerverwekkend is. Er is minder bekend over de schadelijke effecten op het menselijk zenuwstelsel. Daarom initieert het ministerie aanvullend onderzoek. Adema geeft aan dat schadelijke effecten, indien aangetoond tijdens het onderzoek, onmiddellijk kunnen leiden tot aanpassing van de toelating of een verbod.

In 2017 liet het Scopaff glyfosaat toe voor een periode van 5 jaar na een complex besluitvormingsproces. Ze verlengden deze toelating vorig jaar met een jaar omdat het aanvullend onderzoek naar de mogelijke schadelijkheid van glyfosaat nog niet voltooid was. Dit jaar bevestigde de Europese Voedselautoriteit EFSA dat het gewasbeschermingsmiddel toelating kan verkrijgen, ook al bestaan er nog kennislacunes over de effecten van het middel.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin