Doorgaan naar artikel

Adema: vooral rond droge sloten fouten bij ingetekende bufferstroken

De fouten in de kaarten met bufferstroken zoals RVO ze heeft gepubliceerd, komen vooral voor bij droge sloten en rond poelen en vijvers die onterecht als sloot zijn aangemerkt. Dat schrijft landbouwminister Piet Adema in een brief aan de Tweede Kamer.

Adema benadrukt dat hij niet wil dat boeren nadeel ondervinden door fouten in de registratie van bufferstroken. Boeren bij wie de bufferstrook niet goed is ingetekend, kunnen uitgaan van de feitelijke situatie. Zij kunnen zelf de oppervlakte van de bufferstrook en de mestplaatsingsruimte van het perceel berekenen. Deelnemers aan het GLB kunnen vanaf 1 maart in de Gecombineerde Opgave (GO) aangeven dat de bufferstrook niet juist is geregistreerd.

De waterlopen zijn opgenomen in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Het ministerie is met de zogeheten bronhouders van de sloten en waterlopen – de waterschappen, gemeenten en provincies – in overleg over een gezamenlijke aanpak om de actuele situatie van sloten in de BGT te verbeteren.

Adema: geen verbod op dempen sloten

Adema voert geen verbod op het dempen van sloten in, zoals D66-Kamerlid Tjeerd de Groot voorstelt. Adema wijst erop dat waterschappen zelf kunnen beslissen of een verzoek op het dempen van een sloot wordt gehonoreerd of niet. De Groot vreest dat veel boeren sloten gaan dempen om minder bufferstroken te hebben. De Groot baseert zich onder meer op een enquête waarin 63% van de ondervraagden aangaf om een sloot te dempen als het kan en mag.

Wanneer een boer een sloot wil dempen, moet hij in overleg met het betreffende waterschap en toestemming vragen. Er is dan sprake van een verandering van het watersysteem in een gebied. Over het algemeen geldt dat bij het dempen van een sloot wel de hoeveelheid oppervlaktewater behouden moet blijven.

Geen regels voor dempen droge sloot

Voor het dempen van een droge sloot hebben waterschappen vaak geen regels. Adema is hierover in gesprek met de waterschappen. In zijn antwoorden voegt Adema eraan toe dat het dempen van droge sloten niet altijd nadelig is. Hoewel sloten een belangrijke rol spelen bij het weerbaarder maken tegen weersextremen, blijkt uit recent onderzoek rondom de droogte dat het dempen van enkele sloten in de hoge zandgronden bij kan dragen aan de bestrijding van droogte. Het heeft een positief effect op het aanwezige grondwater in de regio. Dit kan weer positieve gevolgen hebben voor zowel de landbouw als de aanwezige natuur rondom percelen.

In de mestregelgeving en in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is opgenomen dat boeren bemestings- en gewasbeschermingsvrije zones van 3 meter moeten aanhouden langs watervoerende sloten. Langs droge sloten is dit 1 meter.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin