Doorgaan naar artikel

Adema smeedt biologisch monsterverbond in keten

biologisch keten

Foto: ANP

Minister Adema van LNV wil in een zogenoemde Bio Alliance dit jaar afspraken maken met retail, foodservice en levensmiddelenindustrie over de groei in biologische omzet.

Dat is een van de acties waarmee LNV toewerkt naar 15% biologisch in 2030. Adema publiceerde er op vrijdag 26 januari een brief over aan de Tweede Kamer. Ook nieuw is het voornemen om alsnog de biologische inkoop door de Rijksoverheid op te gaan schroeven. Hoe dat het beste kan zal met een pilot worden onderzocht. In 2023 werden eerdere plannen hiertoe juist in de koelkast gezet.

Consumenten en horeca opporren

Eerder al maakte LNV bekend dat er in 2024 ook een grote meerjarige consumentencampagne komt over biologisch voedsel. Specifiek voor de horeca is een project gestart om het marktaandeel van biologisch in dit afzetkanaal; nog maar 1% van de omzet. Een nieuw publiek label voor de inkoop van biologisch bij horeca en catering (brons-zilver-goud) is in onderzoek. In de Europese voorloperlanden Denemarken en Oostenrijk is hier positieve ervaring mee opgedaan, aldus de minister.

Areaal nu 5,3% biologisch

Deze maatregelen moeten de vraag naar biologisch opstuwen. Maar het uiteindelijk doel van 15% gaat over het landbouwareaal. Op een stabiel tot zeer licht dalend totaal landbouwareaal van 1,8 miljoen hectare maakt het biologisch areaal van nu 95.550 hectare 5,3% uit. Anders dan de meeste andere landen in de EU heeft Nederland geen omschakelsubsidie. Ook in zijn brief van vandaag blijft minister Adema hier stil over. Wel kondigt hij aan dat Skal-certificering vanaf 2024 gratis is voor kleine bedrijven (jaaromzet omzet kleiner dan €50.000).

Geen omschakelsubsidie wel gunstig lenen

Daarnaast noemt Adema de pilot investeringsfonds duurzame landbouw (IDL). Die loopt al een paar jaar en werd medio 2023 verlengd. Boeren en tuinders kunnen met gunstige leningen investeringen financieren voor de omschakeling naar biologische bedrijfsvoering – maar ook naar natuurinclusief en kringlooplandbouw. Verder kan met de Werkkapitaalregeling Omschakelprogramma (BL Plus) extra werkkapitaal worden aangetrokken om de omschakelingsperiode te overbruggen.

Met meer bio-grasland toch naar 15%

Ten slotte meldt Adema verheugd dat biologische veehouders én ketenpartijen de biologische melkveehouderij willen laten groeien van ongeveer 500 melkveehouders nu, naar 2500 melkveehouders in 5 tot 10 jaar. Hiervoor is eind 2023 een Regiegroep opschaling biologische zuivel opgericht die LNV ondersteunt. Aangezien grasland bijna de helft van het landbouwareaal uitmaakt, zou hiermee de ambitie voor 15% biologisch alsnog binnen handbereik brengen.

Lees ook: Gaan we de politieke doelen voor biologisch halen?

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin