Doorgaan naar artikel

Adema maakt werk van onafhankelijk advies bij gewasbescherming

Onafhankelijke voorlichters moeten boeren helpen de afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Dat schrijft minister Piet Adema.

Adema sluit aan bij het voorgenomen beleid van de Europese Commissie, waarin boeren verplicht worden zich te laten adviseren door onafhankelijke voorlichters op het gebied van gewasbescherming. Nu zijn adviseurs vaak nog financieel afhankelijk van bedrijven die actief zijn in de gewasbescherming.

Register

De minister wil dat er meer onafhankelijke adviseurs komen op het gebied van (geïntegreerde) gewasbescherming, die in het register voor erkende agrarische bedrijfsadviseurs staan. Nu staan er nog enkele tientallen onafhankelijke adviseurs in het zogenoemde BAS-register.

De adviezen over geïntegreerde gewasbescherming moeten beter, vindt Adema. Dat kan door de vakbekwaamheidseisen voor adviseurs aan te scherpen. Adema denkt daarbij aan een ‘benchmarkbenadering’ waarbij het lagere gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en de vermindering van de milieubelasting duidelijk is voor iedereen.

De minister overweegt om in Nederland al wettelijke maatregelen te treffen, vooruitlopend op de nieuwe Europese verordening voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin