Doorgaan naar artikel

ACM: Unie The Greenery/BelOrta mag; België wil check 

Belgische en Nederlandse mededingingsautoriteiten reageren verschillend op vragen over eventuele melding en onderzoek naar een bundeling van BelOrta en The Greenery in een unie van producentenorganisaties.

Desgevraagd stelt de Nederlandse kartelautoriteit ACM dat de samenwerking niet gemeld hoeft te worden bij haar. Er zal dus ook geen nader onderzoek nodig zijn. Als reden geeft de ACM dat de samenwerking niet valt onder de categorie fusies, joint ventures en overnames waarover ACM beslist. De ACM heeft een leidraad uitgebracht over samenwerkingsruimte voor boeren en telers. Daarin is een unie specifiek vermeld en duidelijk ruimere mededingingsruimte geboden. Hierin staat: “Voor de volledigheid is het goed om te weten dat producentenorganisaties (PO) zich kunnen verenigen in een unie van producentenorganisaties (UPO). Dit kan interessant zijn als u actief bent op een internationale markt. De UPO heeft dezelfde samenwerkingsmogelijkheden als de PO.”

Normaal gesproken is een overname, joint venture of fusie van dit soort grote concerns meldingsplichtig. Ook omdat BelOrta minstens € 30 miljoen omzet in Nederland, maar de UPO is een aparte categorie. Toch kan het handig zijn deze samenwerking te melden, stelt ACM, die via de media de voortgang blijft volgen. 

Belgische check

De Belgische Mededinginsautoriteit is nog niet zo zeker van de vrijstelling voor onderzoek of meldingsplicht. “Samenwerkingen tussen bedrijven zoals The Greenery en BelOrta kunnen aanmeldingsplichtig zijn als ze voldoen aan bepaalde criteria die zijn vastgelegd door mededingingsautoriteiten, zoals de Europese Commissie of nationale mededingingsautoriteiten, zoals de Belgische. Een UPO is echter niet noodzakelijk een concentratie in de zin van een fusie of overname (wijziging van zeggenschap), alles hangt af van de modaliteiten van de samenwerking.”

In België is een concentratie aanmeldingsplichtig wanneer voldaan wordt aan bepaalde criteria. Net als in Nederland liggen die op gebied van omzet. Een melding is verplicht als beide partijen meer dan honderd miljoen euro omzetten. Beide ondernemingen moeten dan ook een omzet halen van minstens €40 miljoen in België. The Greenery haalt haar omzet in Nederland.

Toch houdt de BMA een slag om de arm. “Om een definitief antwoord te krijgen op de vraag of de specifieke samenwerking tussen The Greenery en BelOrta aanmeldingsplichtig is, is het noodzakelijk om gedetailleerde informatie te hebben over de aard van de samenwerking en de financiële en de omzetcijfers. Voor zover wij uit de pers kunnen afleiden, zijn de modaliteiten van de voorgenomen samenwerking nog niet bekend. Op dit ogenblik is in België geen aanmelding gebeurd.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin