Doorgaan naar artikel

Aardwarmtesector niet onverdeeld blij met nieuwe SDE++

De gewijzigde garantieregeling SDE++ biedt niet op alle punten de gehoopte verbetering voor de ontwikkeling van aardwarmte. De garantieregeling op misboring is verlengd.

De nieuwe SDE++-regeling is gepubliceerd. Geothermie Nederland ziet dat een aantal belangrijke van de door hen ingebrachte punten is overgenomen. “Zo zijn wij blij dat er rekening is gehouden met de recente stijging in materiaalkosten en inflatie. Daarnaast het speciaal toegewezen budget van € 750 miljoen voor het lage temperatuurdomein waarin geothermie concurreert. Dit budget zorgt ervoor dat er meer warmteprojecten aan bod komen voor subsidiering”, zo laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Daarnaast zijn meer zaken verbeterd die gebruik van aardwarmte buiten de glastuinbouw kan stimuleren, bijvoorbeeld de aandacht voor het risico op het niet vollopen van warmtenetten in de eerste vijf jaar en de elektra aansluiting van een warmtepomp.

Drempels blijven voor aardwarmte

Wat voor nieuwe projecten met name een drempel blijkt, zijn de ontwikkelkosten voor extra verplicht onderzoek om de ondergrond in kaart te brengen. Die worden niet meegenomen in de subsidiebedragen. “Deze ontwikkelingskosten bij geothermie liggen veel hoger dan bij andere categorieën, indicatief rond de € 2 à 3 miljoen”, zegt de woordvoerder van Geothermie Nederland.

Ook is de regeling niet aangepast voor nieuwe geothermieprojecten. De steun is gekoppeld aan de TTF-gasprijs. “We voorzagen al dat dit spaak ging lopen met sterk fluctuerende energieprijzen en dat geothermietuinders gebaat zijn bij de sparkspread. Ondanks alle aandacht die wij hiervoor afgelopen jaar hebben gevraagd, wordt hier nog steeds geen alternatief voor geboden”, aldus de woordvoerder. Wel komt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met een reparatieregeling.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin