Doorgaan naar artikel

Aardwarmtebedrijven krijgen weer ‘enige SDE-subsidie’

Telers kunnen hun warmteprijs uit aardwarmte tegemoet zien nu duidelijk is hoe hoog de subsidiebijdrage is uit de SDE-regeling. De correctiebedragen zijn gepubliceerd.

Met de huidige gasprijs en verwachtingen ontstaat er weer beperkt vooruitzicht op SDE-subsidie voor aardwarmteprojecten. Dat blijkt uit de ‘Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie en klimaattransitie 2024. Bij die regeling wordt voor aardwarmteprojecten uit verschillende jaren (en dus subsidie-erkenning van jaargangen van de SDE-regeling) een berekening gemaakt van correctiebedragen die de voorschotten van subsidie bepalen.

De SDE-regeling stimuleert namelijk de productie van hernieuwbare energie door het verschil te subsidiëren tussen de gemiddelde kostprijs en de gemiddelde marktwaarde daarvan. Dat correctiebedrag is nu berekend voor de verschillende projecten. ‘Voor geothermie betekent het dat de meeste projecten volgend jaar weer enige SDE-subsidie als voorschot krijgen nu de gasprijs weer gedaald is’, laat Geothermie Nederland weten. Zij wijzen erop dat het bedrag weer gecorrigeerd kan worden achteraf en dus onzeker is.

Omzetten in warmteprijs telers

Aardwarmtebedrijven hebben bij de begroting voor 2024 al zelf een inschatting gemaakt van de verwachte subsidie. Die vielen dit jaar weg doordat de gasprijs zo hoog was en kosten voor elektriciteit. Voor met name nieuwe geothermieprojecten lijkt volgend jaar weer enige subsidie terug te keren. Oude projecten mogelijk niet omdat ze goedkoper waren en een lagere kostprijs hebben. Zo verwacht Greenhouse Geo Power, het aardwarmtebedrijf uit IJsselmuiden een beperkte subsidie voor haar jongste bron, maar niet voor die uit 2012. Op basis van de net gepubliceerde bedragen kon het bedrijf dat vrijdagmorgen nog niet bevestigen.

Compensatieregeling onderweg

Overigens wordt ergens deze weken een correctie verwacht voor de aardwarmtebranche. Door de oorlog in Oekraïne is aardwarmte slecht concurrerend met warmte uit wkk’s. Daarvoor is € 60 miljoen opzij gezet.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin