Doorgaan naar artikel

Aardwarmte Polanen loopt een jaar vertraging op

De boringen van Polanen en in Maasdijk zijn afgelopen voorjaar voorspoedig verlopen. Toch wordt de aanleg van het warmtenetwerk rond de bronnen tijdelijk stilgelegd vanwege de sterk gestegen kosten voor materialen en uitvoering.

Het is niet haalbaar om binnen de kaders van de subsidievoorwaarden het project af te maken volgens plan. Met alle partijen wordt nu gekeken hoe de aanleg van het warmtenetwerk financieel haalbaar kan worden gemaakt.

Opnieuw aanvraag SDE++-subsidie

Voor de bronnen gaat ontwikkelaar HVC opnieuw SDE++-subsidie aanvragen, zoals eerder voor het project aan de Wippolderlaan is gedaan. Hierdoor ontstaat extra tijd om de bronnen te ontwikkelen en het netwerk te realiseren. Bovendien is de nieuwe regeling financieel gunstiger voor de investeerders en de telers.

De vertraging leidt niet tot het heronderhandelen met telers over afnamecontracten, blijkt uit een telefonische rondgang. Een standaardcontract is voor 15 jaar afgesloten. Vertragingen zijn daarin ingecalculeerd.

Aangepaste planning

Afgelopen maanden is in nauw overleg met de aangesloten telers een aangepaste planning voor de realisatie vastgesteld. Zelf bracht HVC naar buiten dat in 2024 voor Polanen een eerste brontest wordt verwacht. Het doel was begin 2024 te starten met levering van warmte. Dat wordt nu een jaar later.

Marco van Soerland, directeur warmte bij HVC, bevestigt de vertraging van een jaar. Ook bevestigt hij dat contracten niet worden heronderhandeld met telers.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin