Doorgaan naar artikel

Aardwarmte goedkoper maken met innovatief topsectorproject

De groei van aardwarmtewinning stokt. Een breed innovatieprogramma moet aardwarmte rendabeler, veiliger en laagdrempeliger maken.

De aardwarmtesector viert 13 juni de start van het innovatieprogramma Geo4all. Er is inmiddels 15 jaar aan praktijkervaring in de geothermiesector in Nederland. Daarin zijn al veel onderzoeken uitgevoerd en is veel kennis opgedaan. Die kennis (en data) gaan 23 partijen nu samen inzetten om op een aantal onderwerpen verdiepingsslagen te maken, met het TKI Innovatieprogramma Geo4all.

Subsidieverstrekking

Dit betekent dat 23 partijen in de aardwarmtesector samen gaan werken aan het innovatieprogramma, waarvoor € 3,6 miljoen aan topsectorgeld is toegekend. Die procedure is zo goed als afgerond, stelt het TKI Nieuw Gas, het instituut dat namens de topsector Energie toeziet op subsidieverstrekking.

Vier sporen

Het innovatieprogramma zet in op vier sporen. Zo is aardwarmte uit ondiepere grondlagen goedkoper en biedt meer kans voor een ruimere beschikbaarheid dan de diepe geothermie. Ondiepe geothermie is de winning op dieptes van 500 tot 1.500 meter. Partijen als TNO doen onderzoek naar de potentie van deze vorm aan aardwarmtewinning. Deze vorm is nooit echt zo grondig onderzocht als diepe geothermie.

Marginale reservoirs

Ook wordt een onderzoekslijn ingezet op het verbeteren van aardwarmtewinning in aardlagen die voorheen minder geschikt leken (marginale reservoirs). Voor zowel ondiepe lagen als deze marginale reservoirs zijn nieuwe puttechnieken nodig. Dat maakt aardwarmtewinning in meer delen van Nederland mogelijk en tegen lagere kosten.

Data

Daarnaast willen de aardwarmtepartijen data bij elkaar brengen voor hun putten en bovengrondse installaties. Dat kan leiden tot verlaging van de kosten voor onderhoud en operatie. Die data kan omgezet worden in een digital twin, waardoor virtueel aardwarmtewinning kan worden nagebootst.

Begrip van bodembevingen

Een vierde onderzoekslijn is gericht op een beter begrip van mogelijke bodembevingen door aardwarmte. Daarbij wordt het reservoir beter gemonitord op het afkoelen, waardoor het begrip van risico’s op bevingen wordt vergroot, is de verwachting. Het moet de bestaande seismologische kennis versterken met

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin