Doorgaan naar artikel

Aardbeitelers: gelatenheid vanwege duur gas

De huidige hoge gasprijzen zorgen vooralsnog niet voor grote verschuivingen in de teelt van aardbeien. Verwacht wordt dat het merendeel van de telers rustig start met het voorgenomen teeltprogramma.

In de sector heerst vooral gelatenheid, zonder grote energiebesparende aanpassingen in geplande teelten. Dat is de indruk die overblijft na een belronde. Daarbij komt dat de situatie per bedrijf verschilt, gezien de verschillen in gasinkoop en de aanwezigheid en inzetbaarheid van een wkk.

Doorgaan en afwachten

Het lijkt er ook niet op dat aardbeitelers met doorteelten sterk gaan afwijken van de normale aanpak, bijvoorbeeld door te wachten met opstoken. Iedereen realiseert zich dat met vertraging van de aardbeiteelt de kans groot is dat de markt verstoord raakt.

Ook past het organisatorisch niet. Denk daarbij aan inhuren van arbeid en aan de teelt- en opkweekplanning op het bedrijf. Slechts een enkeling heeft besloten de doorteelt koud door te zetten. Dit betreft kleinere oppervlakten. “Bedrijven zullen individueel best wegen zoeken om de kosten te beperken, maar grote veranderingen gaat dat niet geven”, aldus een teler.

Share this

Joost Stallen
Joost Stallen

redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin