‘Aardbeiseizoen 2018 heel snel vergeten’

30-08-2018 | Laatste update op 24-08 | |
Foto: Groenten&Fruit
Foto: Groenten&Fruit

Wat David van Sprundel in Etten-Leur betreft hangt de vlag niet eens halfstok meer, maar ligt die op de grond. “Ik zou die vlag zelfs niet eens meer kunnen aanschaffen, zo slecht is het. Er zullen incidenteel best bedrijven zijn die er wat gunstiger voor staan, maar wat mij betreft is 2018 een jaar om snel te vergeten.”

Van Sprundel teelt in het voor- en najaar aardbeien in tunnels, en in de zomer in de vollegrond. Deze teelten moesten het vanaf 17 april tot 16 augustus doen met 13,5 millimeter natuurlijke neerslag. “Ik heb heel veel moeten beregenen. Daar was het gewas blij mee, maar door de hoeveelheid zon kregen de vruchten geen kans om goed uit te groeien. We hebben veel kleine aardbeien geplukt.”

IJzer en kalk in het grondwater

Er wordt beregend met grondwater, dat bevat onder andere ijzer en kalk. “Dat ijzer kunnen we er wel uithalen, maar de kalk niet. Die maakt dat het gewas ‘hard’ gaat staan, dat de glans verdwijnt en de kleur wat dof wordt.” Hoe hoog de beregeningskosten zijn, is nog niet duidelijk. “Ik ga er nog niet aan rekenen, want daar word ik zeker niet vrolijk van. Je kunt er nu toch niets mee, want je moet gewoon door.”

Ik ga nog niet rekenen aan de beregeningskosten, want daar word ik zeker niet vrolijk van

Korte groeitijd spinazie

Van Sprundel teelt ook nog spinazie, dat gewas heeft het tot nu toe wel goed gedaan. De teelt duurt gemiddeld 2,5 tot 3 weken. “In het begin zie je vooral ontwikkeling, pas in de laatste week groeit het blad uit, dan heb je de echte productie. Kalk in het beregeningswater heeft daar geen negatief effect, omdat de groeitijd van spinazie zo kort is.”

Extra buizen gelegd voor beregening

Het bedrijf beschikt overal over ondergrondse beregening, met elektrische pompen. Normaal voldoet dit prima, maar dit jaar moesten er nog extra buizen gelegd worden. “Dat zijn losse buizen, die heb ik de afgelopen 19 jaar nooit nodig gehad, maar deze keer dus wel.”

Reden voor de noodgreep is de wind, die deze zomer vaak uit noordelijke richtingen kwam én bovendien vaak krachtig was. “Dat ging ten koste van de waterverdeling, vooral aan de perceelsranden. We hebben daar deze extra buizen gelegd, omdat het anders niet lukte op die plekken voldoende water te geven. Je ziet trouwens ook dat door de invloed van de wind de planten direct rond de sproeiers er het best bij staan.”

Aanpassing gemeentebeleid

Verder filosoferend over het idee dat zich in de toekomst vaker perioden met veel te weinig regen gaan voordoen, komt het gesprek op watersparende methodieken, zoals telen op stellingen of het gebruik van druppelslangen. “Stel dat dat verplicht wordt, dan zullen veel gemeenten hun beleid moeten aanpassen. Er zijn momenteel gemeentes die de bouw van stellingen of het leggen van folie bij grondteelten verbieden.”

De smaak van aardbeien uit de vollegrond wordt door geen enkele andere teeltwijze geëvenaard

Beschermde teelten

Vorige week plukte Van Sprundel in de voorlaatste gekoelde teelt en stond hij op het punt ook aan de gang te gaan in de laatste planting. Net tevoren had hij tunnels over deze teelten gezet. “Dat zijn nu dus beschermde teelten. In de zomer zie je al prijsverschillen tussen ‘bedekt’ en ‘onbedekt’, bij slechtere weersomstandigheden wordt dat gat snel veel groter. Dat pleit ervoor de teelt volledig te beschermen. Daar staat wat mij betreft tegenover dat de smaak van aardbeien uit de vollegrond, zeker in de zomer, door geen enkele andere teeltwijze wordt geëvenaard.”

Kort op trips

Met zijn 3 hectare wachtbedplanten gaat het goed. De eerste planting is meteen goed aan de groei gegaan, de tweede had daar wat meer moeite mee. Trips vormt bij Van Sprundel geen probleem, maar vraagt wel de nodige aandacht en actie. “Ik zit er bovenop, ook ’s nachts heb ik de nodige uren gedraaid.”

Auteur: Joost Stallen

van Sprundel
David van Sprundel aardbeienteler
Meer over


Beheer