Doorgaan naar artikel

Aardbeienteler kan uitbreiding voorlopig vergeten

De Raad van State heeft na bezwaren van omliggende bedrijven de uitbreiding van aardbeienteler Brookberries in Belfeld geblokkeerd.

​De hoogste bestuursrechter vernietigde recentelijk het bestemmingsplan van de gemeente Venlo waarmee de uitbreiding wordt geregeld. Strijd met provinciale regels en een onjuiste afweging van belangen zijn volgens Raad van State de breekpunten.

Het bedrijf van Brookberries ligt in glastuinbouwgebied Meelderbroek. Dat is in de Omgevingsverordening Limburg aangewezen als ontwikkelingsgebied voor glastuinbouw. Maar dat geldt niet voor de plek waar de uitbreiding van Brookberries moet komen. Daarom heeft de gemeente Venlo de grenzen van dit ontwikkelingsgebied anders ingericht en opgerekt, zodat de uitbreiding er nu binnen valt.

Grenzen verlegd

Per saldo wordt dit ontwikkelingsgebied niet vergroot. Door de herinrichting gaat er een deel af en komt ergens anders een deel bij, zegt de gemeente. Maar enkele ondernemers zien dat de herinrichting wel een verandering van de bestemming van hun percelen oplevert. En dat betekent beperktere bedrijfsmogelijkheden en dus aantasting van hun belangen.

Oordeel Raad van State

De Raad gaat mee in hun kritiek. Het uitbreidingsplan van Brookberries is volgens de Raad juridisch gezien een nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf buiten het gebied dat in de Omgevingsverordening is aangewezen als ontwikkelingsgebied voor glastuinbouw. En dat mag dus niet.

De gemeente erkent wel dat de uitbreiding van Brookberries in strijd is met de provinciale regels. Maar de nieuwvestiging zorgt dankzij de herinrichting feitelijk niet voor een vergroting van het ontwikkelingsgebied. Het is volgens de gemeente niet meer dan een herbegrenzing. Bovendien komt er op termijn een nieuwe Omgevingsverordening die dit aanpassen van de grenzen van het gebied toelaat.

Onevenredige aantasting woonklimaat

De nu geldende Omgevingsverordening laat het herinrichten en salderen met deelgebieden niet toe, stelt de Raad van State. Bovendien kan de gemeente nu niet vooruitlopen op een nieuwe Omgevingsverordening. Verder oordeelt de Raad dat het uitbreidingsplan van Brookberries ook het uitzicht blokkeert vanuit de bedrijfswoning van een van de bezwaarmakers. De bedrijfswoning dreigt aan alle kanten op korte afstand te worden ingesloten door kassen. De Raad noemt dit een onevenredige aantasting van zijn woonklimaat.

Zolang de provinciale Omgevingsverordening niet is aangepast, kan Brookberries zijn uitbreidingsplan vergeten. Bovendien moet er een oplossing worden gevonden voor het verlies aan uitzicht bij een van de bezwaarmakers.

Share this

Afbeelding
Adrie van der Wel

Freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin