Doorgaan naar artikel

Aardbei Glas

“In Wageningen hebben ze het over proefkas Dings’

Marcel Dings in Belfeld teelt glasaardbeien in compagnonschap met Peter van den Eertwegh. Ze werken op 2 locaties. De eerste bestaat uit kassen gebouwd tussen 1980 en 2003. De laatst geplaatste afdeling is in 2007 aangepast met een aantal in aardbeien nieuwe technieken, zoals hogedruk-verneveling, verticale ventilatie (Aircobreeze) en de mechanische koeling met luchtbehandelingskasten. “Op de WUR wordt die afdeling ook wel ‘proefkas Dings genoemd”, vertelt Marcel Dings, verwijzend naar de proeven die de WUR daar de laatste jaren gedaan heeft.

‘Het nieuwe Telen’
De afdeling is vanaf 2007 gebruikt voor het toetsen van de mogelijkheden voor ‘Het nieuwe Telen’ in aardbei, kort door de bocht geformuleerd: ‘met de inzet van energiebesparende technieken’. De ervaringen zijn vervolgens meegenomen bij de inrichting van de kas op de tweede locatie. Deze is in 2008 gebouwd, eveneens met een hogedruk-verneveling en verticale ventilatie. De mechanische koeling ontbreekt hier, omdat de benodigde investering – gericht op verlaging van de etmaaltemperatuur – te groot bleek in verhouding tot de verwachte teelteffecten, als een betere vrucht uitgroei en een hogere productie.
Alle afdelingen worden gebruikt voor de doorteelt met Elsanta. ‘We hebben wel gekeken naar ander mogelijkheden als Sonata in een verse teelt en in de doorteelt, maar doortelen met Elsanta blijkt tot nu toe het meest rendabel.’’

Veel spreiding
In de opkweek van de trayplanten wordt gestreefd naar veel spreiding. De planten kunnen dan vroeg geplant worden (afgelopen jaar tussen 5 en 12 augustus), gericht op lang produceren met een beheerste plantbelasting. Dat zorgt voor een betere kwaliteit. De bloemaanleg in de herfst en daarmee ook de productie voor het voorjaar verbeteren door deze teeltstrategie. “We streven er altijd naar rond Nieuwjaar koud te gaan, dan kun je in het voorjaar ook weer op tijd beginnen. We verwachten tussen 5 en 10 april te starten met plukken.”

Bron: Groenten&Fruit – Auteur: Joost Stallen

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin