Doorgaan naar artikel

Aangifte na onderzoek glastuinbouwtransacties Limburg

Het college van Gedeputeerde Staten van Limburg doet aangifte tegen de oud-directeur van glastuinbouwontwikkelaar Californië BV.

De voormalige directeur van het bedrijf voor grondexploitatie zou grond hebben aangekocht, waarover discussie is ontstaan. Grondexploitatiemaatschappij Californië is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het glastuinbouwgebied Californië in Horst aan de Maas. Daarnaast heeft de BV geparticipeerd bij de opzet van geothermie als duurzame energiebron in het glasgebied.

Beide geothermiebronnen in het gebied zijn al enkele jaren buiten gebruik. Zo is het aardwarmtebedrijf CLG failliet verklaard. De directeur bij Californië BV was ook directeur bij CLG, maar zijn rol bij dit aardwarmtebedrijf staat niet ter discussie.

Verkoop restgronden 2019

Aanleiding voor het onderzoek naar grondtransacties van Californië was de eigen evaluatie in 2022 van twee verkopen van restgronden in 2019 en 2020 aan bedrijven van de toenmalige directeur. Californië BV dreigde een aantal jaren geleden failliet te gaan. Meerdere stukken grond werden daarop verkocht aan deze directeur. De grond is daarbij overigens wel getaxeerd. De provincie Limburg is aandeelhouder van één van de aandeelhouders van het bedrijf (Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo).

2023 was door deze kwestie een turbulent jaar voor Californië BV. De Raad van Commissarissen trad in 2022 terug en een interim-bestuurder volgde. Het heeft veel inzet van de bestuurder en aandeelhouders gevraagd om alles in goede banen te leiden, schrijft de provincie.

Een extern onderzoek naar de gang van zaken rond de gronddeal is tot dusver niet volledig openbaar gemaakt. Het college schrijft nu dat op basis van onder meer “overleggen die hebben plaatsgevonden met het Openbaar Ministerie” is besloten tot een “strafrechtelijke aangifte” tegen de oud-directeur. NRC en regionale krant De Limburger deden veel onderzoek in deze zaak.

Over de zaak is ook veel te doen in de Limburgse politiek. Statenleden willen opheldering. De provinciale partijen Lokaal-Limburg, PVV en JA21 spraken eerder dit jaar van een “doofpotpraktijk”, omdat ze niet voldoende informatie over de zaak zeggen te krijgen. Andere Limburgse partijen zijn tot dusver afwachtender. De provincie verwacht alle stukken over de deal die het heeft in juni bekend te maken.

LLTB, LIOF en Ontwikkelbedrijf aandeelhouders

In 2011 werd met de provincie Limburg een grondverwervingsovereenkomst gesloten voor ontwikkeling van Californië. De verworven gronden worden door de provincie Limburg (Grondbedrijf) voorgefinancierd. Voor de tweede fase van het exploitatiegebied – Californië 2 – is met een koper al overeenstemming bereikt voor de overname van de ontwikkeling.

Aandeelhouders van Californië BV zijn het Limburgse investeringsfonds N.V. LIOF, de LLTB, Stichting Versterking Tuinbouwcluster Greenport Venlo en B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (33,2%). Dat laatste bedrijf is van de provincie en gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en Venray. Het Ontwikkelbedrijf maakte de afgelopen jaren wel miljoenenwinsten op haar activiteiten. In 2022 was dat € 14,2 miljoen (resultaat vòòr belasting), tegen € 2,2 miljoen afgelopen jaar. Er werd afgelopen jaar veel minder grond geleverd dan voorzien door lange vergunningstrajecten. Het Ontwikkelbedrijf heeft een bredere scope dan glastuinbouw. Het ontwikkelt ook natuur en bedrijfsvestiging buiten glastuinbouw.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin