Vollegrond

Nieuws

Op juiste moment groenbemester onderwerken

Tijdstip onderwerken groenbemester bepaalt vrijkomen stikstof. Groenbemesters kunnen veel stikstof overdragen aan een volgteelt. De manier van bewerken bepaalt eveneens wanneer deze stikstof weer beschikbaar komt. Alleen voor late teelten, zoals prei, die in augustus veel stikstof opnemen, is een later inwerktijdstip gunstiger.

Groenbemesters moeten aan het eind van de winter ingewerkt worden, dan komt de hierin opgenomen stikstof vrij op een moment dat het volggewas het kan gebruiken. Het eind van de winter is de periode februari-maart. Dan kan de mineralisatie opstarten en komt de meeste stikstof vrij in de periode juni, begin juli, wanneer gewassen als aardappelen en mais veel stikstof opnemen. Dat zeiden WUR-onderzoekers Wiepie Haagsma en Willem van Geel op de Groenbemesterdag begin maart op WUR-proefboerderij Vredepeel.

Lees verder onder de tweet.

Proef met winterrogge

Wanneer een groenbemester later ondergewerkt wordt komt de stikstof pas in augustus vrij en dan heeft het gewas het niet meer nodig. Proefboerderij Vredepeel deed een proef met winterrogge. Deze rogge is op verschillende tijdstippen ondergewerkt. Conclusie: op inwerktijdstippen 9 februari en 21 maart werd 42 van de 55 kilo stikstof per hectare, die in de groenbemester opgeslagen zat, opgenomen door het volggewas. Bij inwerken op 11 april nam het volggewas nog maar 30 kilo stikstof op. Alleen voor late teelten, zoals prei, die in augustus veel stikstof opnemen, is een later inwerktijdstip gunstiger.

Lees verder onder de tweet.

Bewerken groenbemester

Wat klepelen, maaien of rollen van een groenbemester in de winter doet op het moment van vrijkomen van de stikstof is nog niet duidelijk. Door beschadiging van het gewas zal stikstof vervluchtigen. Tevens zal in een deel van de groene massa de mineralisatie al op gang komen zodat stikstof daaruit vroeg in het seizoen vrijkomt.

Bij het inwerken is het belangrijk om zo ondiep mogelijk te werken en het gewas zo goed mogelijk door de grond te mengen en de grond vlak neer te leggen. Dat is vooral belangrijk, omdat er nog dierlijke mest overheen moet en daarna de hoofdgrondbewerking nog volgt.

Grond moet droog zijn

De onderzoekers benadrukken dat voor het inwerken van een groenbemester de grond droog genoeg moet zijn. Dat gaat boven de datum op de kalender. Dat speelt vooral dit seizoen. Groenbemesters zijn goed ontwikkeld, niet afgevroren en er zijn vrijwel geen mogelijkheden geweest ze te bewerken.

Of registreer je om te kunnen reageren.