Home

Nieuws

Toch weer octrooi op plant mogelijk

Patenten op planten zijn toch weer toegestaan.

Het Europees Octrooibureau heeft op woensdag 5 december een beslissing van juni vorig jaar terug gedraaid. Toen werd besloten om geen octrooien meer te verlenen op producten die tot stand gekomen waren via natuurlijke biologische processen.

Plantum wil vervolgstappen

De organisatie voor plantenveredelaars Plantum zegt hogelijk verbaasd en bijzonder teleurgesteld zijn over deze beslissing. “We zullen zo snel mogelijk duidelijkheid proberen te krijgen over de mogelijke vervolgstappen”, aldus Plantum op haar website. Het is nog niet duidelijk hoe het Europees Octrooibureau precies tot zijn beslissing is gekomen. Het nieuwe besluit is nog niet gepubliceerd.

Belemmeringen veredelaars weggenomen

Anderhalf jaar geleden besloot het EOB geen octrooien meer op klassiek veredelde planten te verlenen. Daardoor werden belemmeringen weggenomen voor veredelaars, die zich geblokkeerd voelden door octrooien op gewassen.

Discussie loopt al sinds 2012

De discussie over octrooien op natuurlijke eigenschappen loopt al sinds 2012. De Europese Commissie heeft geprobeerd de discussie te beslechten door een extra uitleg te geven bij de biotech-richtlijn, waarin octrooibescherming van biotechnologische vindingen is geregeld. Die uitleg kwam er op neer dat het nooit de bedoeling is geweest om octrooien te verlenen op klassiek veredelde planten.

Met die interpretatie van de Europese Commissie kwam het EOB in juni van het vorig jaar met het besluit geen octrooien meer te verlenen.

Minister Schouten heeft eerder dit jaar aangekondigd de ontwikkelingen op het gebied van kwekersrecht en octrooieren van planten nauwlettend te volgen. Sinds halverwege 2017 was het alleen nog mogelijk plantgerelateerde uitvindingen te octrooieren als ze via een technisch proces waren gecreëerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.