Home

Nieuws

Vuilste water bij Planbureau Leefomgeving

Het stedelijk oppervlaktewater is zwaarder vervuild met fosfaat dan water in landbouwgebieden. Dat blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft laten doen op 10 locaties in Nederland.

Het vuilste water werd aangetroffen in de Prinsessegracht bij het Planbureau voor de Leefomgeving in Den Haag.

De NMV zegt dat in 5 van de 10 bemeten locaties de norm voor fosfaat in het oppervlaktewater ver tot zeer ver werd overschreden. Met de monsters wil de NMV laten zien dat de landbouw niet de enige is die een bijdrage levert aan de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater.

De bemeten locaties lagen bij het PBL in Den Haag, Stichting Natuur en Milieu in Delft, het Amstelhotel in Amsterdam, Varkens in Nood in Amsterdam en Deltares in Delft.

Vervuiling oppervlaktewater telt bij derogatie

De kwaliteit van het oppervlaktewater is een van de elementen die meeweegt bij de beoordeling van de derogatie die voor de melkveehouderij wordt aangevraagd. De NMV is bezorgd over het feit dat in de rapportage die naar Brussel wordt verstuurd, te veel verantwoordelijkheid voor de vervuiling bij de boeren wordt gelegd. Volgens de NMV zijn andere passende maatregelen nodig.

Of registreer je om te kunnen reageren.