Home

Nieuws laatste update:22 apr 2016

LTO vreest grote schade door verzilting

De toekomst van de zoetwatervoorziening voor de land- en tuinbouw door toenemende verzilting loopt gevaar, volgens LTO bestuurders uit de provincies Noord- en Zuid-Holland. Daarom brengen ze het probleem onder de aandacht van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu).

Volgens Kees Stoop, provinciaal bestuurder LTO Noord-Holland, zorgt het zout voor grote schade aan gewassen, met name aan kapitaalintensieve teelten.

Stoop: "Denk daarbij aan zaadgoed, pootaardappelenteelt, bollenteelt, groententeelt, boomteelt en sierteelt. Juist deze teelten hebben een hoge economische potentie en leveren een aanzienlijke bijdrage aan de totale exportwaarde van de agrarische sector. Jaarlijks levert de export door de Nederlandse landbouw een bedrag van €84 miljard op. Verzilting van de gebieden in het westen raakt de sector daarom in het hart."

'Ingrepen watersysteem verergeren verzilting'

De boerenorganisatie ziet met angst en beven dat Rijkswaterstaat allerlei grootschalige ingrepen in het hoofdwatersysteem toestaat. "De Nieuwe Waterweg wordt bijvoorbeeld verdiept, de zeesluizen bij IJmuiden worden vergroot, bij Den Helder wordt de Kooyhaven aangelegd en de Haringvlietsluizen worden op een kier gezet. Deze ingrepen dragen nog verder bij aan de verzilting van het systeem én de zoetwaterbuffers, welke we zo hard nodig hebben", aldus Arie Verhorst, voorzitter van het provinciaal LTO bestuur Zuid-Holland.

Meer aandacht voor zoetwaterbuffers

LTO pleit voor meer aandacht juist voor zoetwaterbuffers. Die zijn van heel groot belang om voldoende zoetwater aan te blijven voeren en de schade te beperken.

De LTO-bestuurders vragen de minister om de verzilting van het systeem en de zoetwatervoorziening goed in beeld te brengen, oplossingsrichtingen aan te dragen en voorlopig geen grote ingrepen in het watersysteem goed te keuren.

Of registreer je om te kunnen reageren.