Home

Nieuws laatste update:9 mrt 2016

AH: tomaten helpen Marokkaans dorp vooruit

Albert Heijn zet negentien van haar Afrikaanse groente en fruitleveranciers extra in de belangstelling.

De producten - zoals tomaat - worden voorzien van stickers met het AH Foundation logo. Zo ook het Marokkaanse teeltbedrijf Azura, Azu­ra le­vert Al­bert Heijn in de win­ter­maan­den to­ma­ten uit Ma­rok­ko. Naast ron­de to­ma­ten en vlees­to­ma­ten le­vert Azu­ra trosto­ma­ten, cher­ry­to­maat­jes en pruim­to­maat­jes.

Bij Albert Heijn komt tien procent van de groente, fruit en bloemen uit Afrika. Dat gebruikt de keten nu in een campagne. In 2015 startte AH zeventien ontwikkelingsprojecten bij Afrikaanse leveranciers, zo meldt het zelf op de website. Bij die projecten is overigens ook ICCO betrokken, een erkend ontwikkelingsbureau.

De Marokkaanse me­de­wer­kers van Azu­ra ga­ven zelf aan dat zij wil­den sa­men­wer­ken om hun dorp Si­di Bou­ab­del­li ver­der te ont­wik­ke­len. De sa­men­wer­king tus­sen Azu­ra, de AH Foun­da­ti­on en de me­de­wer­kers start­te met de zoek­tocht naar een wa­ter­bron on­der de dro­ge, rots­ach­ti­ge bo­dem van het dorp in de pro­vin­cie Ti­z­nit. Toen die was ge­von­den, werd een 175 me­ter die­pe put ge­sla­gen. De re­gi­o­na­le elek­tri­ci­teits­maat­schap­pij zet­te er een nieu­we mast bij om de pomp te la­ten wer­ken. Lood­gie­ters re­pa­reer­den het be­staan­de wa­ter­net en leg­den pij­pen naar de wa­ter­to­ren. Daar­na stroom­de het vers ge­fil­ter­de drink­wa­ter naar 600 huis­hou­dens en de dorps­school.

Of registreer je om te kunnen reageren.