Home

Nieuws

Geen uitkeringen voor Westlandse Polen

Van de circa 3.500 bij de gemeente Westland ingeschreven Oost-Europese arbeidsmigranten heeft er geen enkele een uitkering. Westland verwacht dat de Polen ook na het openstellen van de grenzen voor Roemenen en Bulgaren gewoon aan het werk kunnen blijven.

Dat blijkt uit het antwoord van het gemeentebestuur op vragen van de raadsfractie van LPF Westland. De vragen werden gesteld naar aanleiding van uitspraken van wethouder Arne Weverling dat er minder sprake is van verdringing op de Westlandse arbeidsmarkt dan minister Asscher begin september heeft gesuggereerd.

Die uitspraak van Weverling was zuiver gericht op productiebanen in de tuinbouw. "Deze nuance is relevant omdat het in de tuinbouwsector al decennia gemeengoed is dat productiewerk wordt gedaan door arbeidsmigranten. Vanuit Nederlandse werkzoekenden is er de afgelopen jaren weinig animo getoond voor deze productiebanen", aldus Burgemeester en Wethouders. Westland staat overigens geheel achter het onderzoek dat Asscher door de SER laat doen naar het risico op verdringing in laaggeschoolde beroepen als gevolg van de arbeidsmigratie binnen de EU.

Van een nu al toenemende aanspraak op WW- of bijstandsuitkeringen door met name Polen heeft de gemeente Westland nog niets gemerkt. Weliswaar is het aantal Westlanders dat een bijstandsuitkering geniet sinds 2011 gestegen van 923 naar 1.139, maar daar is geen enkele van de sinds 2011 in de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven arbeidsmigranten bij.

Burgemeester en Wethouders verwachten ook niet direct dat de komst van Roemenen en Bulgaren grote effecten zal hebben op de huidige arbeidsfilm in de tuinbouw. "De tuinbouwondernemers en uitzendbureaus waar wij mee spreken geven aan te verwachten in 2014 nog immer met mensen uit Polen te werken. Volgens ondernemers past de arbeidsethos van Poolse arbeidskrachten goed bij die van Westland. Echter, vanuit de landelijke media ontvangen wij signalen dat er een toestroom van mensen uit Roemenië en Bulgarije naar Nederland wordt verwacht. Daar moeten we alert op zijn en onze ogen niet sluiten voor deze mogelijkheid."

Of registreer je om te kunnen reageren.