weblog

‘Yes! het lijkt goed te gaan’

Met steun van leden zijn de mogelijkheden van alternatieven voor restwarmte onderzocht.

Twee en een half jaar geleden zaten we als kersvers bestuur bij de notaris voor de oprichting van de warmtecoöperatie Zuidplaspolder. Als glastuinders in de polder verenigden we ons om gezamenlijk de beste kansen te vinden en benutten voor de energietransitie op onze bedrijven. Maar vlak voor kerst 2018 stuurde de gemeente Rotterdam een persbericht rond waarin zij meldde dat de gemeente een principeakkoord met de provincie heeft bereikt over de start van realisatie van de warmterotonde in Zuid-Holland. Met daarin als belangrijke schakel de zogenaamde Leiding over Oost. Die leiding loopt straks van Rotterdam langs ons glastuinbouwgebied naar Leiden. We gaan de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is, maar we hebben hem wel op de korrel. Goed mikken nu dus.

Voortdurende onzekerheid heeft ons stevig aan het werk gezet

Alternatieven voor restwarmte onderzocht

De Leiding over Oost was de afgelopen jaren een soort knipperlicht: wel, niet, wel, niet. Die voortdurende onzekerheid heeft ons stevig aan het werk gezet. Niet alleen om het kwartje van de Leiding over Oost de goede kant op te laten vallen. Juist ook om alle alternatieven in beeld te krijgen, te onderzoeken en door te rekenen. Met steun van de leden en hun inzet in werkgroepen zijn de mogelijkheden van alternatieven voor restwarmte onderzocht en becijferd. En hebben we nu een goed beeld van het noodzakelijke lokale warmtenet, de investering daarin en de jaarkosten. In plaats van op één paard te wedden hebben we alle kansen op een rij gezet en onderzocht. Op die manier heeft het knipperlicht ons geholpen. We weten nu veel beter wat wel en niet kan, waar we moeten zoeken en wat onze partners kunnen zijn. Dat is winst.

Het is nog onbekend welke prijs de warmte gaat hebben

Energietransitie

We weten nu ook dat de Leiding over Oost van alle opties ons in principe de beste en snelste kansen op een succesvolle energietransitie biedt. Technisch gezien dan, want ook het bedrijfseconomische plaatje moet passen. Met onze leden hebben we uitgerekend wat alternatieve warmte op belichtende en onbelichte bedrijven met diverse gewassen waard is. Het is nog onbekend welke prijs de warmte gaat hebben die we mogelijk over enkele jaren uit de Leiding over Oost kunnen afnemen. Warmtebedrijf Rotterdam deed daarover lang geleden een wild schot voor de boeg. Huiswerk dus voor de komende tijd.

Het innoveren staat nooit stil

Fossielvrij alternatief voor aardgas

Als tuinbouwondernemer weet ik dat alleen een fossielvrij alternatief voor aardgas nog niet voldoende is. Op ons bedrijf werken we daarom aan introductie van nieuwe technieken waarmee we onze kassen met lagere temperaturen kunnen verwarmen met een gelijk of beter resultaat in de teelt. Led-verlichting komt in beeld voor onze bromeliateelten. En de vraag of de nieuwe kas die ik samen met mijn broers ga bouwen gesloten of semi-gesloten zal worden. Het innoveren staat nooit stil. Ondernemen, we love it!

Of registreer je om te kunnen reageren.