weblog

laatste update:22 jan 2015

Wat weet Rabobank over toekomst glastuinbouw?

Noord-Brabant is voor de glastuinbouw op dit moment even een schaalmodel van heel Nederland.

Hoe ontwikkelt herstructurering van glas zich en hoe stellen overheid en Rabobank zich op? Want wat in Brabant nu gebeurt, is belangwekkend. Brabant toont zich namelijk een overheid die ongewoon ver gaat door de ontwikkeling van een glasgebied over te nemen.

Brabant bereidt namelijk een reddingsoperatie voor om ontwikkeling te redden van het milieuvriendelijk glastuinbouwplan Nieuw-Prinsenland. De provincie koopt Rabobank uit en steekt gezamenlijk 75 miljoen euro in de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij TOM met 200 hectare tuinland. De risico's op waardedaling van grond of niet-verkopen van percelen schat de provincie opvallend voorzichtig in, blijkt uit de stukken.

De vraag van kritische oppositie van SP, PVV, PvdD en GroenLinks is: Waar baseert de provincie zich op met zo'n betrekkelijk rooskleurig beeld over ontwikkeling van het gebied? Gedeputeerde Yves de Boer (VVD) zei afgelopen vrijdag iets opmerkelijks. De provincie baseert zich voor haar investering niet op het McKinsey-rapport, waarin een negatief beeld geschetst wordt van de huidige glasgroentesector. De Boer: "McKinsey maakt een dagopname. Wij baseren ons op signalen van de Rabobank." Hij verwees naar een stuk van de Rabobank met de titel 'Snoeien om te bloeien'. Daaruit zou blijken dat de Rabobank blijft investeren in voorlopers en aan de onderkant slecht renderende bedrijven afstoot. De kritische oppositie wil dat stuk dan wel inzien voordat ze beslissen 75 miljoen euro in het project te steken.

De Rabobank laat bij navraag weten dat een stuk met zo'n titel niet bestaat en dat de bank geen sectorstrategie volgt in Brabant of Nederland. Het beoordeelt financieringsaanvragen individueeel. Wel is een vertegenwoordiger van Rabobank Nederland voor dit onderwerp gesprekspartner van de provincie. Op dit moment is onduidelijk wat daar precies is gezegd. Ziet de bank licht aan het einde van de tunnel? Gaat Rabobank nog verder financiering koppelen aan duurzaamheid en komt Nieuw-Prinsenland dan vanzelf bovendrijven als aantrekkelijke vestigingsplaats, gezien de CO2- en warmtenetwerken? De bank is in Brabant ook betrokken bij een gezamenlijk onderzoek met ZLTO naar de positie van stoppers in het gebied. Iets van een visie komt daar ook bij kijken.

Via de Rabobank heeft de provincie laten weten dat De Boer niet over een rapport sprak, maar dat zijn uitspraak 'snoeien om te bloeien' beeldspraak was. Feit is dat de oppositie sterk heeft aangedrongen op onderbouwing van het plan. In februari is de besluitvorming in Provinciale Staten. Dan moet De Boer laten zien waar dat licht aan het einde van de tunnel vandaan komt. Zijn dat signalen van de Rabobank? Dan is het merkwaardig dat juist die bank in 2014 de rente verhoogde op haar financiering van de tuinbouwontwikkelingsmaatschappij TOM juist vanwege de risico's in de glastuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.