Glas

Partner

Kan al het werk straks nog wel worden gedaan?

De economie in Nederland trekt aan en dus stijgt ook de vraag naar arbeidsmigranten die worden ingezet als flexkracht.

Voor deze arbeidsmigranten is er steeds meer keuze en de informatie over faciliteiten en arbeidsbeloningen in de verschillende West-Europese landen wordt steeds transparanter. Daardoor neemt de concurrentie tussen landen toe, maar ook tussen bedrijven met verschillende CAO’s en daarbij behorende beloningen.

De arbeidsmigrant is nog steeds bereid om zijn of haar land te verlaten om elders een inkomen te verdienen. Maar deze verwacht daar ook goede faciliteiten zoals prima huisvesting, beschikbaarheid van internet, veilig vervoer, heldere en correcte communicatie en een beloning voor terug. Een kleinere groep is ook gevoelig voor langeretermijndoorontwikkeling in functie en opleiding, maar de grote groep gaat het vooral om de faciliteiten en afspraken op de korte termijn.

Professioneel omgaan met uitzendkracht

Beschikbaarheid van arbeidsmigranten wordt deze maand(en) in rap tempo een issue binnen veel ondernemingen. Dit heeft tot gevolg dat de benadering van arbeidsmigranten en de wijze waarop uitzendbureau’s en inleners met ze omgaan en communiceren, snel wijzigt. Daarbij spelen ook automatisering en de mobiele telefoon een steeds belangrijkere rol, om snel en via korte lijnen met de flexwerker te kunnen communiceren.

Professioneel omgaan met de uitzendkracht betekent ook dat vastlegging en borging van de wet- en regelgeving op het gebied van CAO’s en arbeidsrecht goed moet gebeuren. Nog steeds zijn er praktijksituaties dat er, vaak vanuit onwetendheid, geen correcte beloning of andere arbeidsvoorwaarden worden toegepast. Dit zijn allemaal situaties waardoor de beperkt beschikbare uitzendkracht een andere keuze kan maken en de in hem of haar geïnvesteerde tijd vergeefs is geweest.

Tijdig anticiperen

Eigen werving- en selectiekantoren in de landen zelf worden steeds belangrijker, om bij de bron de juiste mensen te kunnen selecteren en het verwachtingspatroon goed af te stemmen op de praktijk in Nederland en hun toekomstige werksituatie. De bedrijven die tijdens de crisisjaren hun eigen werving- en selectietak hebben afgestoten, ondervinden daar nu hinder van.

Een jaar geleden had bijna niemand voorzien dat het zo snel zou gaan met de beperkte beschikbaarheid van mensen om het werk uit te voeren. Zoals de voorspellingen nu zijn, verwachten we voor 2018 nog meer krapte op deze markt. Tijdig anticiperen in samenwerking met een professionele en goed georganiseerde uitzendorganisatie die beschikt over eigen werving- en selectie in het buitenland, is zo ongeveer een must om volgend jaar niet in de problemen te geraken.

Goodmorning sales & intercedenten-team - Foto: Goodmorning
Goodmorning sales & intercedenten-team - Foto: Goodmorning

Goodmorning is een uitzendorganisatie met een professioneel team van circa 50 vaste medewerkers, moderne automatisering en een zestal eigen werving- en selectiekantoren in het buitenland. Dagelijks zijn er ruim 2.000 uitzendkrachten aan het werk, vaak bij relaties in de groente- en fruitbranche.