Glas

Nieuws

Westland: dubbele bestemming kassen en huisvesting

De gemeente Westland wil een deel van het buitengebied een dubbele bestemming geven voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Op die manier kunnen 2.000 bedden gerealiseerd worden voor buitenlands personeel in de kassen, zonder dat dat een belasting geeft op de woonkernen met hun reguliere woonbehoefte. Ook voorkomt een tijdelijke dubbele bestemming ‘agrarisch/glastuinbouw’ én ‘huisvesting arbeidsmigranten’ dat er een toename ontstaat van een algemene woonbestemming buiten de dorpen.

Dat schrijft het gemeentebestuur in het zogeheten Ontwikkelkader dat als raadsstuk is toegezonden aan de gemeenteraad voor de Raadsvergadering van morgen. De Raad krijgt in die vergadering nadere uitleg over de plannen van de gemeente om op korte termijn 2.000 arbeidsmigranten in het Westland te kunnen huisvesten.

Dubbele bestemming tijdelijk

Omdat ook een slechts 10 jaar geldige dubbele bestemming herstructureringsplannen van glastuinders in de weg kan zitten, wordt gezocht naar locaties op de grens van dorpen en kassen. De omvang van de locaties is bij voorkeur 1 hectare en biedt plaats aan minstens 100 en maximaal 350 bedden.

16 locaties in beeld

Er zijn op dit moment 16 locaties in beeld, aangedragen door de gemeente, door LTO Glaskracht Westland en door de Westlandse Vereniging van Uitzendorganisaties, de drie partners in de taskforce die gezamenlijk dit dossier heeft voorbereid. De locaties zijn goed voor in totaal ruim 3.000 bedden, maar zullen niet allemaal de eindstreep halen. Voor een aantal van de locaties kan al dit najaar de communicatie met omwonenden van start. 2 locatie zijn nu al bekend: Tiendweg in Naaldwijk en Elzenbosch tussen Naaldwijk en Honselersdijk.

Geen extra bedden in Maasdijk

Om de gesprekken met grondeigenaren en andere belanghebbenden niet op voorhand te belasten worden de andere locaties nog niet bekend gemaakt. Wel geeft de gemeente een overzicht per dorp, om de voorgenomen spreiding aan te tonen. Daarbij valt op dat er geen nieuwe locaties zijn voorzien in Wateringen en Maasdijk. Des te opmerkelijker gezien de vergunningaanvraag die NL Jobs deed voor de bouw van een tweede huisvestinglocatie op bedrijventerrein Honderdland.

Register solide uitzendbureaus

Het is wel de bedoeling dat uitzenders zoals NL Jobs, die in het Westland werkzaam zijn, de locaties gaan realiseren. Zij moeten daarvoor eerst voldoen aan eisen van soliditeit en betrouwbaarheid, waarvoor de gemeente een nieuw register met een set van eisen in het leven roept.

Kwart Polen overweegt permanente vestiging

Volgens cijfers van de gemeente Westland wonen er al zo’n 4.000 arbeidsmigranten in de gemeente, waarvan 600 in de twee grootschalige faciliteiten in Maasdijk en Wateringen. Daarnaast werken er nog eens 8.000 arbeidsmigranten bij Westlandse bedrijven, die elders wonen. Westland constateert dat er een grote diversiteit is onder arbeidsmigranten: van de vluchtige eenmalige werker tot stellen die jaar na jaar naar Westland terugkomen, maar nog geen besluit hebben genomen of dit hun nieuwe thuisbasis is. Onderzoek toont aan dat ruim een kwart van de Poolse arbeidsmigranten overweegt om permanent te blijven. Momenteel komt zo’n 70% van de arbeidsmigranten uit Polen. Dat aandeel daalt ten gunste van Letten, Roemenen en Moldaviërs met Roemeens paspoort.

Of registreer je om te kunnen reageren.